חדשות הארץמבזקים

בית הדין הארצי לעבודה נענה לבקשת המדינה: בוטלה השביתה מחר בתיכונים

בית הדין הארצי לעבודה נענה הערב (מוצ"ש) לבקשת המדינה והוציא צו מניעה לשביתת המורים שתוכננה לצאת לפועל מחר בתיכונים.

ארגון המורים הכריז אתמול (שישי) על שביתת אזהרה בת יום אחד במחאה על אי התקדמות המשא ומתן על שכר המורים.

בתגובה עתרה המדינה לבית הדין הארצי לעבודה בבקשה להוצאת צו מניעה לשביתה שהוכרזה בהתראה קצרה.

בית הדין כאמור צידד עם עמדת המדינה וביטל את השביתה. הם נימקו: "הגם שאין זה מדרכו של בית הדין ליתן כנגד צעדים ארגוניים סעדים במעמד צד אחד, ראינו לנכון לחרוג ממנהגנו. זאת לאור השילוב של הטעמים הבאים: הראשון, צעדים ארגוניים אמורים להיות אמצעי לקידום המשא ומתן. והנה כעולה מהבקשה לכאורה המשא ומתן מתקדם ואף נקבעה ישיבת המשך קרובה; השני, דרך ההודעה – מסירת הודעה לכלי התקשורת ולא ישירות למעסיקים באופן שיכול לאפשר להם לעמוד על טעמי ההחרפה ולנסות להסיר טעמים אלה; השלישי, עיתוי ההודעה – צהרי יום שישי, ביחס לצעדים כבר ביום ראשון בבוקר מבלי שיש זמן מספק להערך או לברר את סיבת ההחרפה בצעדים הארגוניים".

הם הוסיפו: "בהחלטתנו זו אנו מביאים בחשבון כי הנטען בבקשה הוא בבחינת המצב הלכאורי, שכן טרם נשמעה עמדת ארגון המורים. יחד עם זאת, בדיון לפנינו ההצעה לפנות לממונה עלתה על ידי ארגון המורים, המפגש אצל הממונה אמור היה להמשך ולא מוצה וההחלטה להחריף את הצעדים עלתה רק למחרת מבלי לפרט את ההסבר ל-'שינוי הכיוון' – כל זאת לכאורה שלא בהתאם לחובות תום הלב המוטלות על צד להליך ולא כל שכן צד לסכסוך קיבוצי. לאמור נוסיף כי לוח הזמנים שארגון המורים החליט להציבו כעובדה מוגמרת לא מאפשר את בירור המצב לאשורו באופן שלכאורה לא עולה עם חובות תום הלב ומאזן הנזקים בהנתן הטעמים הנ"ל – מצדיקים לטעמנו לחרוג מהמקובל ולהענות לבקשה הראשונה".

משרד החינוך בירך על החלטת בית הדין. ממשרד החינוך נמסר: "משרד החינוך עושה מאמצים רבים לקידום המשא ומתן בין האוצר לארגון המורים בסוגיית הסכם השכר של עובדי ההוראה בבתי הספר העל יסודיים, ותומך בדרישת ארגון המורים ובמאבקם הצודק לשיפור שכרם ותנאי עבודתם. נבהיר כי משרד החינוך לא יתן ידו לפגיעה בתלמידי ישראל ובציבור ההורים".

בית הדין הארצי לעבודה
ארכיון. צילום: משרד המשפטים

ארגון המורים הכריז על שביתת אזהרה בת יום אחד

Back to top button