בריאותמבזקים

משרדי הבריאות והאוצר יבדקו זמני ההמתנה לבדיקת MRI ו-CT

ניסיון לקצר תורים בהמתנה לבדיקת אמ אר איי. וועדת הבריאות של הכנסת דנה היום (רביעי) בפריסתם בארץ של מכשירי הדמיה וטיפול כ-MRI ו-CT. יו"ר הוועדה חה"כ אוריאל בוסו ציין כי הקצאת הרישיונות להפעלת המכשירים למוסדות השונים נקבעת לפי השפעת השינוי הצפוי בתדירות הטיפולים או הבדיקות על בריאות הציבור, שיעור המכשירים לנפש באוכלוסייה או פריסתם הגיאוגרפית, נגישותם, בטיחות המכשיר ויעילותו ושיעור הפעילות במכשיר הצפויה להתבצע במימון ציבורי והוצאות ההפעלה השוטפות והשלכתן על ההוצאה הציבורית לבריאות.

הוועדה דרשה ממשרד הבריאות לפעול ולדאוג לכך כי כל מוסד רפואי שקיבל רישיון להפעלת מכשיר רפואי – אכן יפעיל אותו בהקדם האפשרי לטובת המטופלים באזורו, ומדי רבעון ידווח המשרד לוועדה על כך.

בנוסף, ביקשה הוועדה לקבל ממשרדי הבריאות והאוצר לוח-זמנים להעברת התקציב ולתחילת עבודת הצוות לבחינת זמני ההמתנה קבלת תורים לבדיקות דימות (CT ו MRI), ולקבל את תוצאות הסקר בנושאי זמני ההמתנה לבדיקות אלו שערך המשרד בשנת 2022. בנוסף, הוועדה מבקשת לקבל ממשרד הבריאות הערכה של היקף כוח האדם החסר להפעלת המכשירים – והפעולות הננקטות לשם צמצום פער זה.

לדברי ד"ר אסנת לוקסנבורג, ראש חטיבת הטכנולוגיה במשרד הבריאות, מכשירים רפואיים מיוחדים, כגון: סורק טומוגרפיה ממוחשבת, CT, מכשיר טומוגרפיה של פליטת פוזיטרונים מכשיר דימות בתהודה מגנטית (MRI ) ותא לחץ הם מכשירים שמספרם בישראל הוגבל בחקיקה, לפי מכשיר אחד לנפש. היא הדגישה כי בתקופה האחרונה הוגדלו מספרי המכשירים ברחבי הארץ, וכן שונה התבחין של מכשיר לנפש" עדיין על פי הנתונים יש מכשיר אחד לכל 103 אלף בני אדם.

משה רוט (יהדות התורה) המכשירים צריכים להתחלק לא רק לפי מספר לנפש – אלא גם לפי הדרישה באזור מסוים

רונן בכור, נשיא אלמסד בע"מ, פירט פתרונות שהמגזר הפרטי מציע, בצורה מוזלת יותר מאשר במכרזים ממשלתיים. מיכאל מנקין, מנהל המוצר בחברה, הזהיר מפני "קרטל של הפעלת מכשיר MRI, והוא גובה 1,600 ₪ לבדיקה בעוד שאנו עושים זאת בעלות של 880 ₪". דניאל פדלון, רכז הבריאות באגף התקציבים, הבטיח כי בימים אלו נבדקת העלות האמיתית של הפעלת המכשיר – והוא יתעדכן בהתאם.

משרדי הבריאות והאוצר יבדקו זמני ההמתנה לבדיקת MRI ו-CT

Back to top button