כלכלהמבזקים

41% מהעסקים הזעירים שביקשו הלוואות או הגדלת מסגרת אשראי – לא קיבלו

בסקר אשראי השנתי, שמבצעת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בקרב 500 עסקים, נבדקות מגוון סוגיות, בהן גם סוגיות המימון והביקוש של עסקים לאשראי מול היצע האשראי שניתן להם על ידי גורמי המימון.

הסקר משווה סוגיות אלו עם מאפיינים שונים של העסק, כגון השינוי בהיקף הפעילות של העסק, גודל העסק, המידה בה העסק זקוק להגדלה של כמות האשראי שלו.
במסגרת הסקר נבחנו צרכי העסקים לקבלת הלוואות או הגדלת מסגרת אשראי. מהנתונים עולה כי סך העסקים שנזקקו למקורות מימון, ולא הצליחו להגדיל את מקורות האשראי, לא באמצעות הלוואה ולא על ידי הגדלת מסגרת אשראי, עומד על 28%.

הפער בין הביקוש להלוואות להיצע של הלוואות
עסקים רבים שפנו לקבלת הלוואות בשנת 2022 לא הצליחו לקבלה, ופחות ממחצית מהעסקים הללו קיבלו את מלא ההלוואה שבקשו (נתונים אלו מתייחסים להלוואות בלבד, ללא ביקוש להגדלת מסגרת אשראי): כשליש מהעסקים לא קיבלו הלוואה כלל ו-18% קיבלו רק חלק מסכום ההלוואה שביקשו (מענה חלקי).

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ביצעה ניתוח של הנתונים ובחנה כיצד מאפיינים כמו גודל העסק ושינוי בהיקף הפעילות של העסק משפיעים על הסיכוי לקבלת הלוואה.
מחנק האשראי גבוה יותר בעסקים זעירים

נראה שברוב קבוצות הגודל של העסקים, היו לעסקים שביקשו מימון ב-2022 יותר אפשרויות להשיג את המימון הזה, ביחס למצבם ב-2021. אולם, לקבוצת העסקים הזעירים, שמעסיקים עד 4 עובדים/ות, יש כנראה קושי גדול יותר בהשגת מימון מאשר לשאר העסקים, ונראה כי קבוצה זו חווה מחנק אשראי.

מחנק האשראי בקרב עסקים זעירים גבוה פי 2 מעסקים קטנים ופי 3.3 מעסקים בינוניים. 37% מהעסקים הזעירים סבלו ממחנק אשראי ולא קיבלו כלל הלוואה, לעומת 18% בקרב עסקים קטנים (5-19 עובדים), ו-11% בלבד בקרב עסקים בינוניים (20 עובדים או יותר) שלא כלל הלוואה.

ניתוח סטטיסטי שביצעה הסוכנות הראה שמחנק האשראי גדול יותר בקרב עסקים זעירים. הסיכוי שעסק שצריך מימון לא יקבל אותו גבוה פי 3.41 אם העסק שביקש את האשראי הוא עסק זעיר ללא מועסקים, ופי 2.85 אם העסק שביקש את האשראי מעסיק 1-4 מועסקים, וזאת ביחס לעסקים בינוניים עם 5 מועסקים ומעלה.

נתון זה תואם את המגמה העולה מסקירות האשראי התקופתיות שמפרסמת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, מהן ניתן ללמוד כי היקף האשראי לעסקים זעירים צמח בשיעור נמוך משמעותית ביחס לאשראי של עסקים קטנים ובינוניים, ובוודאי ביחס לאשראי לעסקים גדולים.

נעמי הימיין-רייש, מ"מ מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה: הסוכנות מסייעת לעסקים קטנים ובינוניים בניתוח צרכי העסק, כולל צרכי המימון שלו, ובפניה לגורמי מימון לצורך קבלת אשראי, זאת באמצעות מערך מעוף לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים. הסוכנות גם מפעילה, ביחד עם החשב הכללי באוצר, את הקרן להלוואות בערבות מדינה. לצורך קביעת המדיניות ויצירת כלים נוספים מותאמים לצרכי העסקים, הסוכנות עורכת מידי שנה את סקר האשראי בקרב העסקים. אנו בוחנים בין היתר מגמות בתחום האשראי ופערים בין ביקוש והיצע בתחום האשראי, במטרה לסייע לעסקים, לתת מענה וסייע בניהול נכון של מימון העסק".

41% מהעסקים הזעירים שביקשו הלוואות או הגדלת מסגרת אשראי - לא קיבלו
אילוסטרציה. צילום: pixabay
Back to top button