חדשות הארץמבזקים

נערכים למשבר האקלים ברמה הארצית והמקומית: "כבר פוגע באיכות החיים"

המשרד להגנת הסביבה יערוך השבוע שני מפגשים לגיבוש תוכניות היערכות למשבר האקלים, למשרדי הממשלה ולרשויות המקומיות. לפי הדוח השישי של הפאנל הממשלתי לשינוי אקלים, IPCC, כ-3.3 עד 3.6 מיליארד בני אדם חיים במצב פגיע מאוד עקב שינויי אקלים. אסונות טבע כבר גרמו להפסדים גלובליים של כ-280 מיליארד דולר בשנת 2021 בלבד. אותם הפסדים כלכליים-חברתיים חמורים פוגעים בבריאותם, ברווחתם ובפרנסתם של האזרחים, דבר המדגיש עוד יותר את הצורך הדחוף במציאת פתרונות, דרכי פעולה ותכנון מדיניות ארוכת טווח.

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "במקביל לצורך הקיומי בצמצום פליטות גזי חממה ומעבר לאנרגיות מתחדשות ונקיות, משבר האקלים מאלץ אותנו להיערך ולהסתגל למציאות אחרת. תוכניות ההיערכות הממשלתיות והמקומיות, בהובלת המשרד להגנת הסביבה, יאפשרו לנו להיות מוכנים יותר לשינויים ולהשפעות של משבר האקלים, אשר כבר פוגע באיכות החיים ובבריאות הציבור. נמשיך לקדם את היערכות מדינת ישראל יחד עם השותפים שלנו, משרדי הממשלה והרשויות המקומיות, למען עתיד כולנו והדורות הבאים".

1. תוכניות היערכות למשבר האקלים – משרדי הממשלה:
היום (רביעי) יערוך המשרד יום התנעה לגיבוש תוכנית לאומית ותוכניות משרדיות להערכות לשינויי אקלים, כחלק מהחלטת ממשלה 1902 – היערכות ישראל להסתגלות לשינויי אקלים. במסגרת החלטת ממשלה זו נקבע, כי על משרדי הממשלה להכין תוכנית היערכות למשבר האקלים, בליווי המשרד להגנת הסביבה, עד לסוף שנת 2023.

ההיערכות להשפעות הנובעות ממשבר האקלים ולנזקיו נועדה להגן על הציבור, בריאותו ורווחתו מפני השלכות משבר האקלים והשינויים הצפויים ואלו שכבר מתרחשים. ההשפעות מתגלות כבר כעת בכל רחבי העולם בדרך של אירועי חירום קיצוניים, כמו עלייה בתדירות שרפות יער, שיטפונות והצפות, ועתידות להחריף ככל שכדור הארץ ימשיך להתחמם. משרדי הממשלה השונים אמונים על תחומים שונים אשר משבר האקלים משפיע עליהם.

במפגש המקצועי, שיערך במרכז שלווה בירושלים, יחדד המשרד להגנת הסביבה את הפעולות והעבודה הנדרשת להכנת התוכנית במלואה, תוך סקירת המודלים השונים לתוכניות המשרדיות במטרה שכלל משרדי הממשלה יעמדו בהחלטת הממשלה ויעבדו באופן מסונכרן.

2. תמיכה ברשויות מקומיות להכנת תוכניות היערכות למשבר האקלים:
במקביל לעבודת הממשלה בנושא, פועל המשרד להגנת הסביבה בשיתוף הרשויות המקומיות להיערכות למשבר האקלים בסדרת תוכניות ופעולות. בין היתר, תומך המשרד ב-39 רשויות מקומיות בסכום של כ-10.5 מיליון שקל להכנת תוכניות היערכות לשינויים וההשפעות של משבר האקלים, בהתאם להחלטת ממשלה 4079 הדורשת לנקוט צעדי מדיניות שיצמצמו את הסיכון הבריאותי, הסביבתי והכלכלי כתוצאה מהשינויים הצפויים והקיימים ממשבר האקלים.

במסגרת תמיכה זו, יערוך המשרד מחר (ה') מפגש עם הרשויות המקומיות לצורך גיבוש תוכנית הערכות לשינוי האקלים בשלטון המקומי. תוכניות היערכות אלו עתידות לתת תמונה בהירה למקבלי ההחלטות ברשות המקומית, ולאפשר תכנון וביצוע פעולות ממוקדות בהתאם למאפייני ולצרכי כל רשות ורשות. תוכניות אלו יכללו, בין היתר, סקירת חשיפה ובעיות ברשות בהיבטים של שריפות, עליית מפלס הים, ניקוז עירוני, איי חום עירוניים, יכולת היערכות וסטטוס עדכני. תוכניות הרשויות יגובשו בין היתר בעזרת מפות הסיכונים שמפתח המשרד להגנת הסביבה, אשר יאפשרו תמונת מצב מקומית אודות השינויים וההשפעות של משבר האקלים.

הכנת תוכניות פעולה להיערכות לשינוי אקלים ברשויות המקומיות הכרחית וחיונית ביותר. הסיכונים הפיזיים המתרחשים והנשקפים ממשבר האקלים משפיעים על מגוון מערכות במשק, בהן המערכות המוניציפליות והאזוריות. המשרד להגנת הסביבה פועל במטרה שכמה שיותר רשויות בישראל יצטרפו למגמה וייצרו תוכניות היערכות. במקביל להכנת תוכניות ההיערכות בשלטון המקומי, המשרד מקדם בימים אלו את התוכנית הלאומית להצללה ולקירור של המרחב העירוני באמצעות נטיעת עצים ותוכנית לשיקום נחלים ועידוד רשויות לשימור שטחי טבע עירוניים.

במקביל לרמה המקומית ולהיערכות הממשלה, מגבש המשרד תוכנית לאומית להיערכות מדינת ישראל למשבר האקלים ברמה הלאומית. התוכנית תכלול יעדים ומדדים, אפיון כלי מדיניות ותיעדופם, ביצוע ניתוחי עלות-תועלת וכן היבטים של יישום והטמעת התוכנית בפועל. במסגרת זו, מפתח המשרד את האתר הלאומי לסיכוני האקלים – כלי תומך לקבלת החלטות מבוססות מדע וידע בתכנון הערכות ארוך טווח. המידע המעובד שיוצג במפות הסיכונים יאפשר קביעה מבוססת מידע וידע של סדרי עדיפויות, קדימויות ולוחות זמנים לטיפול מרחבי פרטני, יוביל לייעול של השקעות ציבוריות ופרטיות בצעדי ההיערכות וישפר את תהליכי התכנון הפיזיים.

עידית סילמן - כנס סביבה 2050
ארכיון. צילום: ליאת מנדל, כנס סביבה 2050
Back to top button