מבזקיםפוליטי / מדיני

חוק נבצרות ראש הממשלה עבר בקריאה ראשונה

מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר (שני) בקריאה ראשונה את הצעת חוק-יסוד: הממשלה, תיקון מס' 15, נבצרות ראש הממשלה, של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת. תמכו בחוק 61 חברי כנסת והתנגדו 51 חברי כנסת.

מוצע לקבוע כי נבצרותו של ראש הממשלה מלמלא את תפקידו יכולה להתרחש אך ורק בשל אי-מסוגלות פיזית או נפשית של ראש הממשלה. בנוסף, הסמכות להכריז על נבצרות ראש הממשלה מלמלא את תפקידו וסיומה של נבצרות יהיו אך ורק על פי הודעה לכנסת של ראש הממשלה או הודעה של הממשלה שהתקבלה ברוב של שלושה רבעים מחבריה. בנוסף, לבקשת רוב חברי הממשלה, יודיע מזכיר הממשלה על ישיבה לעניין זה. את הישיבה ינהל מ״מ ראש ההמשלה.

במידה וראש הממשלה יודיע ליו״ר הכנסת כי הוא מתנגד להודעת הממשלה, יקבע יו״ר הכנסת ישיבה מיוחדת ונבצרות רה״מ לא תיכנס לתוקף אלא אם אושרה ע״י רוב של 90 חברי כנסת.

מוצע להבהיר כי בית משפט, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, לא ידון בבקשה להכריז על נבצרות ראש הממשלה או לאשרה וכי החלטה או צו של בית משפט כאמור יהיו חסרי סמכות ונעדרי תוקף.

בדברי ההסבר נכתב: "בשל ההשלכות של קביעת קיומה של נבצרות של ראש הממשלה, כאשר הקביעה מתקבלת בניגוד לדעתו, כאשר הוא כשיר פיסית ונפשית לתפקידו, משמעותה הדחתו של מנהיג מכהן שנבחר על ידי נציגי העם ובעודו זוכה לאמון הכנסת. כלומר, קביעת נבצרות ראש הממשלה היא בפועל מעשה ביטול של תוצאות הבחירות וההליך הדמוקרטי.

על כן, תיקון זה נועד להבהיר שנבצרותו של ראש הממשלה מלמלא את תפקידו יכולה להתרחש אך ורק בשל אי-מסוגלות פיסית או נפשית של ראש הממשלה למלא את תפקידו. כלומר, בשל מצב בריאותי קשה או בשל מצב קיצוני אחר (דוגמת ניתוק קשר ממושך או שבי), המגביל קיצונית או מונע כליל, פיסית או נפשית, את יכולת התפקוד של ראש הממשלה.

כן מוצע להבהיר, כי לאור משמעותה של ההכרזה על נבצרות כהדחתו של מנהיג מכהן שנבחר על ידי נציגי העם, בית משפט, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק, לא ידון בבקשה להכריז על נבצרות ראש הממשלה או לאשרה וכי החלטה או צו של בית משפט כאמור יהיו חסרי סמכות ונעדרי תוקף.

בהינתן שראש ממשלה מכהן שואב את כוחו וסמכותו מהעם באמצעות נציגיו, הצעה זו משקפת בעיני מציעיה את התפיסה הקיימת ולפיה הדחת המנהיג נגד רצונו תהיה בקביעת נציגי העם בלבד מבלי מעורבות של זרוע לא-נבחרת. כלומר, הצעת חוק זו אינה משקפת שינוי של הדין הקיים אלא הבהרת הליך היישום שלו."

ח"כ אופיר כץ הציג את ההצעה ואמר: "להוציא ראש ממשלה לנבצרות לא מטעמי בריאות זה סטארטאפ משפטי ישראלי שלא קיים בשום מדינה. למה? כדי שיהיה לנו מנוף על נתניהו שאנחנו לא מצליחים לנצח בקלפי. אנחנו לא ניתן לכם באמצעות החברים המשפטיים שלכם לבצע הפיכה במדינת ישראל. אזרחי ישראל לא בחרו ביועצת המשפטית שתחליט מי יהיה פה ראש הממשלה ותזרוק לפח את פתקי החבירות שלהם, היא לא השריף של המדינה."

ח"כ עודד פורר: "החוק הזה לא צריך להיות חוק נבצרות ראש הממשלה אלא חוק הפראנואידים, חוק הפראנויה. אני לא מצליח להבין את הפראנויה שלכם. פעם אחת לא קרה שהכריזו על נבצרות מעבר לאירוע שבו ראש הממשלה המנוח אריאל שרון נכנס לתרדמת. אני מנסה להבין מה הפראנויה. כשאני מסתכל איך מתנהל ראש הממשלה בחודשיים וחצי האחרונים, בדבר אחד אני בטוח, הוא חייב ללכת הביתה."

חוק נבצרות ראש הממשלה עבר בקריאה ראשונה
ארכיון. צילום: דוברות הכנסת – נועם מושקוביץ
Back to top button