חדשות הארץמבזקים

צו הפסקה מנהלי הוצא למפעל בטון של חברת שפיר תעשיות בירושלים

מנהל מחוז ירושלים של המשרד להגנת הסביבה, שוני גולדברגר, הוציא צו הפסקה מנהלי לחברת שפיר תעשיות, המפעילה מפעל בטון בשטח שדה התעופה עטרות בירושלים ללא רישיון עסק ותוך הפרת התנאים הסביבתיים שדרש המשרד על פי חוק.

מפעל הבטון טעון רישיון על פי חוק רישוי עסקים, אך אין בידי החברה רישיון עסק לייצור בטון במפעל זה. המשרד להגנת הסביבה דרש מהמפעל תנאים מוקדמים ברישיון עסק ביוני 2022, אשר כללו בין היתר דרישה לקירוי תאי הקבלה ותאי האחסון בו, וכן התקנת מתקן לשטיפת גלגלים ביציאה משטח העסק.

הדרישות מהוות חלק משורת צעדים שנקט המשרד מול עסקים באזור התעשייה עטרות, שהם בעלי פוטנציאל גרימת אבק במהלך פעילותם, ובכלל זה מפעלי בטון, לצורך צמצום זיהום האוויר באזור. הדרישות המחמירות בנושא איכות האוויר נובעות מזיהום אוויר קשה ממנו סובל אזור התעשייה עטרות, כפי שעולה מתוצאות ניטור אוויר המבוצע בעטרות. התוצאות מצביעות על ריכוזים גבוהים של חומר חלקיקי, החורגים מערכי סביבה ואף מערכי התרעה הקבועים בחוק אוויר נקי, ובכך מהווים זיהום אוויר חזק או בלתי סביר על פי החוק.

כאשר לא מילא המפעל אחר התנאים המוקדמים, לא ניתן לו רישיון עסק. למרות זאת, המפעל פועל ללא רישיון ובאופן לקוי, העלול לגרום למפגעים סביבתיים חמורים, לרבות זיהום אוויר.

העסק הגיש השגה לעניין התנאי הדורש קירוי תנאי האחסון, ובספטמבר 2022 ניתנה החלטה בהשגה, ולפיה התנאי יישאר על כנו. למרות זאת, תאי האחסון לא קורו גם לאחר דחיית ההשגה. לאור זאת, ולנוכח פעילות המפעל ללא רישיון עסק, ערך מחוז ירושלים של המשרד שימוע לחברה.

בטיעוניה לשימוע הודיעה החברה כי תתקין את הקירוי הנדרש לתאי האחסון עד לסוף חודש מאי 2023. יודגש, כי על אף שאסור לה להפעיל את העסק כלל ללא רישיון עסק וללא קירוי התאים, בית העסק המשיך לפעול בניגוד לחוק.

במסגרת סיור שערך מחוז ירושלים של המשרד במפעל בסוף חודש ינואר 2023 עלה, כי העסק ממשיך לפעול ללא רישיון עסק, ללא קירוי התאים, ללא שימוש במתקן לשטיפת הגלגלים ותוך יצירת ענני אבק. לפיכך, החליט מנהל מחוז ירושלים של המשרד, שוני גולדברגר, להוציא צו הפסקה מנהלי אשר דורש את הפסקת פעילות המפעל באופן מיידי.

לאחר מסירת הצו הודיעה החברה למשרד כי קיבלה את הצו ותבצע אותו באופן מיידי. המשרד להגנת הסביבה ימשיך לפקח ולנקוט בצעדים הנדרשים לצורך אכיפת הצו, ככל שידרשו, במטרה לשמור על בריאות הציבור.

מנהל מחוז ירושלים של המשרד להגנת הסביבה, שוני גולדברגר: "המשרד מבצע פעולות רבות ומשמעותיות, לרבות הליכי אכיפה, במטרה לצמצם את זיהום האוויר החמור באזור התעשייה עטרות. מפעל הבטון של חברת שפיר פועל ללא רישיון עסק, תוך התעלמות מוחלטת מהתנאים הסביבתיים של המשרד ויצירת מפגעי אבק חמורים. נמשיך לפקח ולאכוף מול מפעלים באזור התעשייה בפרט וברחבי המחוז בכלל, במטרה לשמור על אוויר נקי ועל בריאות הציבור".

צילום: אלי טרדבורקס, המשרד להגנת הסביבה
צילום: אלי טרדבורקס, המשרד להגנת הסביבה
Back to top button