חדשות הארץמבזקים

המפעל ממפרץ חיפה משך את העתירה שהגיש נגד המשרד להגנת הסביבה

מפעל דור כימיקלים בע"מ משך היום (חמישי) את העתירה שהגיש נגד המשרד להגנת הסביבה, במסגרתה פנה לבית המשפט בעתירה ובקשה לצו ביניים במטרה לחזור ולפעול באופן מיידי. על פי הבקשה לדחיית העתירה שהוגשה אתמול לבית המשפט המחוזי בירושלים, המשרד חילק את תקופת הערות הציבור – תקופה ראשונה (עד ל-1 בפברואר) שלאחריה ייבחנו ההערות וייצא היתר הפליטה לדור, ותקופה שנייה (עד ל-16 בפברואר) שבה ימשיכו להישמע הערות ובהתאם להן יתוקן ההיתר לפי הצורך. חברת דור כימיקלים ויתרה על כל טענה משפטית ביחס לתיקון בתקופת הערות הציבור, אם יידרש.

מפעל דור כימיקלים הוא מפעל טעון היתר פליטה בהתאם לחוק אוויר נקי. בניגוד לחוק, איחר המפעל בהגשת הבקשה לחידוש היתר הפליטה שלו בחמישה חודשים. לאור זאת, היתר הפליטה של המפעל הסתיים ב-26 בדצמבר 2022, ועד כה לא חודש.

בעתירתו לבית המשפט ציין המפעל כי הוא נאלץ להוציא חלק לא מבוטל מעובדי הייצור לחופשה כפויה ולפטר מספר עובדים, עד אשר תתבהר התמונה בקשר להחזרת פעילות המפעל לסדרה בהתאם להיתר שיינתן לה.

בנסיבות אלה, ולאחר שנשקלו כל השיקולים הצריכים לעניין, החליט המשרד על פיצול תקופת הערות הציבור כך שההיתר יפורסם במועד מוקדם יותר.

על פי החלטת המשרד, אשר הוגשה לבית המשפט בהסכמה ולאורה התבקשה דחיית העתירה, הערות הציבור יתקבלו עד ליום 16 בפברואר, כפי שקבע המשרד בתחילת ההליך ועל פי החוק. ב-1 לפברואר יבחן המשרד את הערות הציבור שהתקבלו עד אותו מועד, ויפעל להוציא היתר חדש למפעל, בהתאם להיקף ההערות שיתקבלו. הערות הציבור שיתקבלו לאחר תאריך זה יישקלו וייבחנו על ידי המשרד, והמשרד יבצע תיקון בהיתר הפליטה החדש, גם לאחר שיינתן אם יידרש לכך, מבלי שהמפעל יוכל לטעון כנגד זאת.

המשרד רואה חשיבות רבה בשיתוף הציבור בהליך מתן היתר הפליטה. המשרד עמד על מתן אפשרות להערות ציבור לתקופה מלאה של 45 ימים, על פי החוק, ולא הסכים לאפשר למפעל לעבוד בהתאם לדרישות היתר הפליטה הקודם שפג תוקפו.

היתרי הפליטה שמוציא המשרד למפעלים מאפשרים הסדרה של פעילות תעשייתית מזהמת, כך שתעשה באופן שימנע ויצמצם את זיהום האוויר ובכך תמנע, בין היתר, פגיעה בבריאות הציבור בישראל. עבודה ללא היתר פליטה לפעילויות אשר מפורטות בתוספת שלישית לחוק אוויר נקי אסורה על פי חוק אוויר נקי ומהווה עבירה פלילית.

המפעל ממפרץ חיפה משך את העתירה שהגיש נגד המשרד להגנת הסביבה
אילוסטרציה. Image by marcinjozwiak from Pixabay
Back to top button