חדשות הארץמבזקים

שר התקשורת שלמה קרעי מאריך את תקופת המעבר החלה על הערוצים הזעירים בשנה נוספת

שר התקשורת שלמה קרעי הודיע הערב (שני) שהוא מאריך את תקופת המעבר החלה על הערוצים הזעירים בשנה נוספת. לדבריו ״אנחנו נמצאים ערב אסדרה חדשה בשוק השידורים שנועדה לתקן את החקיקה בתחום השידורים ולעדכן את הרגולציה שחלה על השחקנים הפועלים בשוק. הארכת הוראת השעה הזו נחוצה להישרדותם של השחקנים הקטנים בשוק, מכיוון שהחובות הרגולטוריות, שבכוונת המשרד לבטל ממילא ברובן בקרוב כחלק מהאסדרה החדשה, מקשות על המשך קיומם. אנחנו פועלים במרץ להביא לכנסת את האסדרה החדשה כבר בחודשים בקרובים ולתקן את העיוותים התחרותיים בשוק התקשורת״.

משרד התקשורת פרסם למעשה היום להערות הציבור את תיקון הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 48), התשפ"ג – 2023, שנועד להאריך בשנה נוספת את תקופת יישום הוראת המעבר של בעל רישיון זעיר ובעל רישיון זעיר ייעודי כהגדרתם בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו. נכון להיום, מחזיקים ברישיונות מסוגים אלו ערוצים עכשיו 14, ערוץ 24, הלא TV וערוץ 9. משמעות הוראת המעבר, בין היתר, היא לצמצם את הרגולציה החלה עליהם ולאפשר להם להמשיך להתבסס כשחקנים בשוק התקשורת במתכונת של הפצת תכנים חינמית דרך הוט ויס לשנה נוספת. כמו כן, תיקון החוק ידחה את כניסתו לתוקף של האיסור לבעלים יחיד בערוצים אלו.

נציין כי בשנת 2018 נקבע בתיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו כי על ערוצים זעירים וזעירים ייעודיים יחולו מספר הקלות ביחס לאסדרה החלה על בעלי רישיון לשידורי טלוויזיה מכוח חוק הרשות השנייה וזאת לתקופה קצובה של 5 שנים. מטרת הוראת המעבר הייתה לצמצם את הרגולציה החלה עליהם בשל הכנסותיהם המעטות או בשל ערכם הציבורי, כדי לאפשר להם להיערך לאסדרה החדשה שנקבעה בתיקון החוק וכך לשמור על הפלורליזם והגיוון בעולם שידורי הטלוויזיה.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן
שר התקשורת שלמה קרעי מאריך את תקופת המעבר החלה על הערוצים הזעירים בשנה נוספת
צילום: דוברות הכנסת, נועם מושקוביץ
Back to top button