מבזקיםפוליטי / מדיני

אושר בממשלה: השר פרוש מונה לאחראי על הילולת הרשב"י במירון

הממשלה אישרה פה אחד בישיבתה השבועית היום (ראשון), את הקמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, ומינוי השר מאיר פרוש כאחראי מטעמה על הילולת ל"ג בעומר במירון והאחראי על יישום המלצות ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון מירון.

תפקידי השר וסמכויותיו יהיו בהתאם להמלצות הביניים ובכללן אחריות על ניהול, ארגון והפקת אירוע ההילולא במירון ובכלל זה האירועים הנלווים לאירוע ההילולא בשטח מירון והפריפריות שלו והביצוע וההוצאה לפועל של תכנית ההיערכות להילולא על כל הנדרש לכך, לרבות תיאום בין משרדי הממשלה הרלוונטיים ויתר הגורמים המוסמכים, בתוך כך משטרת ישראל.

על פי החלטת הממשלה, ככל שיידרשו הבהרות ביחס להמלצות הביניים, יפנה השר פרוש מבעוד מועד לוועדת החקירה הממלכתית לקבלת הבהרותיה ביחס להמלצות הביניים, על מנת לסייע במניעת מחלוקות בשטח. הממשלה אישרה גם את הקמת מנהלת הילולת הרשב"י במירון, שתפעל במהלך כל השנה להפקת ההילולא בל"ג בעומר ותקדם את יישום כל המלצות ועדת החקירה. מפאת קוצר הזמן, להילולא הקרובה ימנה השר פרויקטור להפקת ההילולא השנה. למשרדו של פרוש יועבר גם אגף ירושלים ממה שהיה עד היום משרד ירושלים ומורשת, במסגרתו יפעל לפיתוחה של העיר וקידום צמיחתה ושגשוגה בתחומי הכלכלה, התיירות, החברה, הרווחה, התשתיות, ותחומים נוספים.

"המשרד ימשיך לקדם את ביצוע החלטות הממשלה בעניין תוכנית אגן העיר העתיקה, תוכנית לצמצום פערים, תוכנית לביא לפיתוחה הכלכלי של ירושלים, העברת משרדי הממשלה לירושלים, פיתוח רובעי חדשנות בעיר, הקמת קריית חינוך במזרח ירושלים, שחזור ובניית 'ניסן ב"ק שול' ברובע היהודי, ועוד. שר ירושלים ומסורת ישראל יהיה אחראי על החברה הממשלתית לפיתוח מזרח ירושלים, על החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה והרשות לפיתוח ירושלים. במשרד יוקם רשות למסורת ישראל שיפעל לחיזוק וביצור מסורת ישראל, ובכלל זה חיזוק התודעה והחיבור האישי והקולקטיבי לחגי ישראל ולתנ"ך כספר הספרים הנצחי של עם ישראל. בנוסף יפעל המשרד להעמקת הידע והחיבור של כלל חלקי החברה הישראלית למסורת ישראל ודגש על חיזוק הקשר הקהילתי ומסורת כלל עדות ישראל. שר ירושלים ומסורת ישראל ח"כ מאיר פרוש: "אני מודה לממשלה ולראש הממשלה על אישור ההחלטה. משרד ירושלים שהוקם לפני 33 שנה, ומאז עבר תהפוכות רבות, מקבל היום תוספת כוח וחיזוק משמעותי, שישפיע רבות על פעילותו למען ירושלים. לצד זאת אנו מקימים אגף פעילות נוסף, שיפעל לחיזוק מסורת ישראל בקרב כל יהודי".

"אני מקבל בחרדת קודש את המשימה שהוטלה עלי בכל הנוגע להילולת הרשב"י במירון. אנו היום 107 ימים לל"ג בעומר, זה זמן קצר מאוד למלאכה מרובה מאוד. ערכתי פגישות ודיונים בכדי ללמוד את הנושא לעומק ואמנה בעז"ה בימים הקרובים פרויקטור שיסייע בידי. אעשה כל שביכולתי למען הצלחת ההילולא, שתהיה בטוחה ושמחה, שהתפילות יתקבלו ברצון". סיים את דבריו.

אושר בממשלה: השר פרוש מונה לאחראי על הילולת הרשב"י במירון
ארכיון. צילום: אתר הכנסת
Back to top button