מבזקיםמשפטי/פלילי

המועצה המקומית קדימה-צורן תובעת את מועצת לב השרון בסכום של כ-6 מיליון ש"ח

מועצה מקומית קדימה צורן, באמצעות עורכי הדין אהרון שפרבר ואשר אילוביץ' ממשרד פריש, שפרבר, ריינהרץ ושות', טוענת בכתב התביעה שמועצה אזורית לב השרון מסרבת לשתף פעולה כראוי וכמצופה מרשות מקומית. כבר עתה, באזור התעשייה לב השרון נגבית הארנונה ע"י הצדדים באופן נפרד, כאשר לב השרון היא זו אשר גובה את רוב הארנונה בגין אזור התעשייה, ובהתאם להסכם שבין הצדדים מתחלקים ההכנסות בשיעור של 60% מההכנסות ללב השרון ו-40% לקדימה צורן וכך היו צריכים לפעול הצדדים, אך הדבר לא נעשה.

כמו כן, מבקשים בקדימה צורן מבית המשפט להורות ללב השרון להעביר לה את החשבונות לאור התנהלות לב השרון אשר מסתירה מידע אודות ההתחשבנות הנוגעת להכנסות ולהוצאות המתקבלות מאזור התעשייה רולדין סנטר. נוסף על כך, עולה כי מועצה אזורית לב השרון מסרבת לקיים את החלטת שרת הפנים הקודמת איילת שקד שפורסם בתקנות בחודש יוני 2022. החלטה זו למעשה קובעת חלוקת הכנסות חדשה, המשנה את החלוקה הקיימת, דהיינו 60% לקדימה צורן ו- 40% ללב השרון.

בכתב התביעה נטען: "המועצה האזורית לב השרון, מסרבת לשתף פעולה עם המועצה המקומית קדימה צורן וזאת לצורך בדיקת הקיזוזים ואי התשלומים שביצעה בניגוד להסכם עם התובעת וזאת במשך שנים ארוכות ופניות רבות אין ספור של התובעת לנתבעת, כאשר הנתבעת מתעלמת לחלוטין מהתחייבויותיה וזאת בנימוקים שונים כי היא מקזזת הוצאות (על דעת עצמה בלבד) וזאת בניגוד גמור להסכם חלוקת ההכנסות".

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

קדימה צורן מנמקת את תביעתה בכך: "בהתאם לתחשיב שערכה התובעת, בהתאם לנתונים שהועברו על ידי הנתבעת (נתונים גולמיים – ללא הסבר), עלה כי שיעור ההוצאות המדווחות על ידי התובעת לכלל אזור התעשייה החל משנת 2011 ואילך הינן בסך של 5,748,539 ₪, כאשר בהתאם לתחשיב שערכה הנתבעת ושדיווחה על כך לתובעת, בוצע קיזוז שגוי בסכום של 2,299,415 ₪ מההכנסות להן זכאית המועצה – ללא כל הסבר ונתונים מדוע הם נעשו".

עוד מבקשת קדימה צורן: "לחייב את לב השרון לשלם לה את הקיזוז החד צדדי שביצעה בתשלומי 100% עמלת גבייה משוקללת שגבתה מהתובעת שלא כדין (גם לא באופן יחסי של 40% אלא קיזוז מלא של 100%) ובניגוד להוראות הסכם חלוקת ההכנסות בסך כולל של 989,570 ₪ (בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד התשלום/הקיזוז שנעשה ועד היום)."

עילה נוספת מציינת קדימה צורן בתביעתה: "עלות פינוי האשפה שביצעה התובעת מכל אזור התעשייה – וזאת בהתאם לתחשיב שערכה המועצה בסך של 2,793,077 ₪ (בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד התשלום/הקיזוז שנעשה ועד היום) וזאת בגין שנות המס 2011-2021. קדימה צורן פינתה את כל האשפה בכלל אזור התעשייה ולב השרון על דעת עצמה בלבד ביצעה קיזוז, מאותן ההכנסות של החלק של התובעת עצמה באזור התעשייה, בסך של 180,000 ₪ לשנה ולא בעלות ההוצאות בפועל, כך שבעקבות הקיזוז הזה נגרם נזק לקדימה צורן והיא לא קיבלה את הסכום המגיע והראוי לה בעקבות הוצאתיה בגין פינוי האשפה – והתביעה הנדונה עוסקת בדרישה התובעת להשבה של העלות פינוי הנכונה".

סך כל התביעה 6,082,062 ש"ח בצירוף הפרשי ריבית והצמדה.

ראש המועצה המקומית קדימה צורן, קרן גרין: "מועצה אזורית לב השרון מתנהלת בחוסר תום לב ופועלת באופן חד צדדי באזור התעשייה המשותף. הגיעו מים עד נפש ליכולת של מועצת קדימה צורן להכיל ולהידברות וכל הניסיונות לגישור עלו בתוהו. מאמינה שבית המשפט יעשה צדק עבור תושבות ותושבי קדימה צורן, שהם בעיקר מבקרים ועובדים באזור התעשייה".

עורך דין - בית משפט
אילוסטרציה. צילום: freepik
Back to top button