כלכלהמבזקים

נתון צמיחה כלכלי מפתיע של 6.8% ברבעון השני של השנה

החטיבה הפיננסית של בנק הפועלים מדווחת היום (ראשון) על נתונים כלכליים מפתיעים בכלכלה הישראלית בשבוע החולף.

הנתון הראשון היה עלייה חדה של 1.1% במדד המחירים לצרכן לחודש יולי, נתון אינפלציה גבוה מהציפיות, אך ההפתעה האמיתית בו היא אולי שלא הגיע קודם, כלומר היה זה יותר עניין של עיתוי.

השני הוא נתון צמיחה גבוה של 6.8% ברבעון השני של השנה. אותו קשה להסביר גם בדיעבד. האינדיקאטורים הכלכליים החודשיים שפורסמו לא עלו בקנה אחד עם צמיחה כה גבוהה, שהיא גם חריגה ביחס למדינות אחרות בעולם.

שני הנתונים מגבירים את הלחץ על בנק ישראל להתאים את הריבית בקצב מהיר לסביבת האינפלציה.

נתון צמיחה כלכלי מפתיע של 6.8% ברבעון השני של השנה
Image by 💖MORE ON 👉 https://melovess.com 💖 from Pixabay
Back to top button