מבזקיםצבא וביטחון

משרד הביטחון יוזם: שלב נוסף ברפורמה בפיקוח על היצוא הביטחוני

אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני (אפ"י) במשרד הביטחון, מפרסם היום (ראשון) להערות הציבור תקנות חדשות, שנועדו להפחית את הנטל הרגולטורי על היצואנים הביטחוניים בשיווק של מוצרים בלתי מסווגים ולמקד עוד יותר את הפיקוח בנושאים רגישים ומסווגים.

התקנות אשר מתפרסמות להערות הציבור, יובאו בהמשך לאישור הכנסת. טרם פרסומן ערך אפ"י עבודת מטה רחבה, שבה נטלו חלק כלל השותפים בתהליך הפיקוח.

עיקרי הדברים:
א. לצד תיקון התקנות, תורחב בכ-50% רשימת המוצרים הבלתי מסווגים, שניתן יהיה לשווק ללא צורך בקבלת רישיון שיווק וזאת אל מול רשימה מוגדרת של מדינות.
ב. תורחב רשימת ״המדינות המותרות״, שייצוא מוצרים בלתי מסווגים אליהן יתאפשר ללא צורך בקבלת רישיון שיווק.
ג. יחולו הקלות על פעולות שיווק בתערוכות ועל מתן שירותי תיקונים ותחזוקה מרחוק.

משרד הביטחון יוזם: שלב נוסף ברפורמה בפיקוח על היצוא הביטחוני
ארכיון. צילום: אגף דוברות והסברה במשרד הביטחון
Back to top button