כלכלהמבזקים

לראשונה: האוצר והמוסד חתמו על סיכום ייחודי לפנסיית גישור והסדרת מסלולי העסקה

על אף השנים הרבות שחלפו מאז עברו גופי הביטחון מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, טרם הוסדרה פנסיית גישור לעובדי גופי הביטחון לאור מחלוקות בין משרד האוצר לגופי הביטחון בנושא. כעת, חתמו משרד האוצר והמוסד על סיכום פורץ דרך במסגרתו הוסכמו תנאי פנסיית הגישור לעובדי המוסד וקידום משותף של תקנות שיעגנו הסכמות אלה בחקיקה ויאפשרו את מימוש הסיכום.

כמו כן, במסגרת הסיכום נקבע כי במהלך העשור הקרוב יעברו חלק ניכר מעובדי הארגון להעסקה במסלולי העסקה מודרניים וייחודיים. מסלולים אלה יסייעו למוסד להציע תנאי העסקה המותאמים לשוק העבודה כיום, כמו גם שכר גבוה בחלק מהתפקידים כבר מהיום הראשון להעסקה, אך לא יזכו בפרישה מוקדמת ובפנסיית גישור. עוד סוכם על מתן מענה ייחודי בתנאי הפרישה של עובדים בתפקידי לחימה והמעטפת המבצעית במוסד.

א', ראש אגף משאבי אנוש במוסד: "לאחר מו"מ שנמשך כשנה, המוסד גאה להיות הראשון מבין גופי הביטחון שחתם על הסכם פנסיית הגישור מול האוצר, על מנת להעניק לעובדיו את התנאים להם הם ראויים על שירותם ותרומתם לביטחון המדינה. הסיכום עם האוצר למעבר לחוזים אישיים יאפשר למוסד גמישות בצורות העסקה מול אוכלוסיות ייחודיות ובהתאם לדרישות שוק התעסוקה כיום".

הממונה על השכר, קובי בר נתן: "להון האנושי במוסד תפקיד חשוב בהגברת הביטחון של אזרחי ישראל. שוק העבודה המשתנה דורש התאמות ועדכון של מדיניות התגמול על מנת שכוחות הביטחון יוכלו לגייס את הטובים ביותר. הסיכום שחתמנו יאפשר למוסד לגייס ולשמר אנשים איכותיים ומובילים שימשיכו את העשייה החשובה והחשאית בהגנת המדינה ואזרחיה".

הממונה על התקציבים, יוגב גרדוס: "הסיכום משקף שיתוף פעולה פורה בין אגפי האוצר לבין המוסד, גוף ביטחוני מוביל בעל חשיבה חדשנית. תוצרי הסיכום יאפשרו שיפור ושימור כוח אדם איכותי במוסד מחד, וצמצום ושיקוף ההוצאה העתידית על תשלומי גמלאות ע"י המדינה. אנו מצפים כי פריצת הדרך שהוביל המוסד תהיה נקודת מפנה בצורות ההעסקה בגופי הביטחון השונים באופן שמתאים לאתגרי שוק העבודה העתידיים".

צילום: ללא קרדיט
Back to top button