חדשות הארץמבזקים

עיצום כספי בסך של כ-6 מיליון ש"ח הוטל על חברת נשר מפעלי מלט ישראליים מרמלה

המשרד להגנת הסביבה הטיל על חברת נשר מפעלי מלט ישראליים עיצום כספי בסך של 5,991,680 שקל, בגין הפרות של תנאי היתר הפליטה שניתנו לחברה על ידי המשרד, בהתאם לסעיף 52 לחוק אוויר נקי. עיצום זה הוטל בגין מספר הפרות, הכוללות בין היתר חריגה מערכי הפליטה של חלקיקים וכספית ותרכובותיה, בניגוד להיתר הפליטה ולחוק ותוך זיהום האוויר.

חברת נשר מפעלי מלט ישראליים מחזיקה בהיתר פליטה מתוקף חוק אוויר נקי. בשלושה דיגומי פתע שערך המשרד להגנת הסביבה בארובות המפעל, נמצאו חריגות מהערך הקבוע של המזהם חלקיקים בהיתר הפליטה. בנוסף, במהלך שנת 2019 נתגלו במערכות הניטור הרציף של המפעל, שמופעלות בהתאם לדרישת המשרד, חריגות מהערך הקבוע למזהמי כספית ותרכובותיה בחמישה מקרים שונים. לאור זאת, פתח מחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבה בהליך אכיפה לחברה וערך שימוע למנהליה.

חלקיקים יכולים להיות חומרים נוזלים או מוצקים אשר מרחפים באוויר, ולהם מקורות טבעיים או מלאכותיים ממעשי יד אדם, כמו מפעלי תעשייה. ההשפעה הבריאותית של החשיפה לחלקיקים קשורה ישירות למקור החלקיקים, לגודלם ולהרכבם הכימי. כספית היא מתכת כבדה ורעילה, בעלת יכולת העברה למרחקים ארוכים ויציבות סביבתית שמאפשרת לו שרידות גבוהה. הכספית עלולה להצטבר במערכות אקולוגיות, והיא בעלת השפעות משמעותיות על האדם והסביבה.

המשרד להגנת הסביבה מציב בהיתרי הפליטה גבולות ברורים וערכי סף לפליטות, לצד דרישות מחמירות למניעת זיהום אוויר ופגיעה בתושבים הסמוכים. לאור הפרות חברת נשר מפעלי מלט ישראליים את היתר הפליטה, הטיל המשרד עיצום כספי בסך 5,991,680 מיליון שקל על המפעל.

יש לציין, כי ערכי הסף שקבע המשרד להגנת הסביבה בהיתר הפליטה של המפעל הם בהתאם למקובל באירופה ורחוקים מהסף שיוביל לזיהום אוויר ופגיעה בבריאות הציבור, תוך עיקרון הזהירות המונעת.

המשרד להגנת הסביבה רואה בחומרה את ריבוי התקלות במפעל נשר לאחרונה. במקביל להליך האכיפה שניהל המשרד, ובעוד המפעל מבקש ביטול והפחתה של העיצום, המשיך המפעל לבצע את אותן הפרות: במהלך השנתיים האחרונות נמצאו הפרות נוספות של התנאים, לרבות בימים ובשבועות האחרונים, ולעיתים מבלי לדווח עליהם כמתחייב בהיתר הפליטה שלו. בגין אלו, בין היתר, החל לאחרונה מחוז מרכז של המשרד בהליך אכיפה נוסף מול המפעל ומנהליו.

המשרד להגנת הסביבה מבצע מעקב שוטף אחר עמידת המפעל בדרישות המופיעות בהיתר הפליטה, שחודש לפני כחודש. הדרישות שעודכנו על ידי המשרד במסגרת היתר הפליטה המחודש, נבעו בין היתר כתוצאה מהליך האכיפה שהתנהל, ומההפרות והחריגות שאירעו במפעל.

המשרד להגנת הסביבה יפעל בנחישות ויגלה אפס סובלנות לרשלנות סביבתית ולהפרות של מפעלים וחברות, במטרה לשמור על החוק, על האוויר ועל בריאות הציבור והתושבים.

גדעון (גידי) מזור, מנהל מחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבה: "המשרד רואה בחומרה את ההפרות של המפעל. הליך האכיפה שניהלנו מול המפעל הוכיח שוב כי היתרי הפליטה והאכיפה שלהם קריטיים לשמירה על בריאות האוכלוסייה בסביבת המפעל. בימים אלו, אנו מנהלים הליך אכיפה נוסף מול המפעל, לאור הפרות נוספות ודומות של ההיתר. אנו רואים בחומרה כל תקלה או חריגה של מפעל נשר, ופועלים בכל הכלים והסמכויות העומדים לרשותנו במטרה לשמור על בריאות הציבור והסביבה".

צילום: אילן מלסטר
Back to top button