חדשות הארץמבזקים

זנדברג מקדמת את ההכרזה על אזור נפגע זיהום אוויר בתחנה המרכזית בתל אביב

במרכז מטרופולין גוש דן, נמצאת התחנה המרכזית תל אביב, שאליה מתנקזת תנועה של כלי רכב רבים מידי יום, ובפרט אוטובוסים הנכנסים ויוצאים מהתחנה בקווים עירוניים ובין-עירוניים. התנועה הערה של כלי רכב מלווה בפליטות של מזהמי אוויר אשר מתבטאת בריכוזים גבוהים של מזהמים.

בחודש יוני 2022 פנתה השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, אל ראש עיריית תל-אביב ושרת התחבורה מירב מיכאלי, וציינה כי בכוונתה להכריז על אזור התחנה המרכזית בתל אביב כנפגע זיהום אוויר, לאחר שנוכחה כי קיימת בו חריגה מתמשכת או חוזרת ונשנית מערכי סביבה – אלא אם תוצג תוכנית מפורטת ובצידה מחויבות ברורה ליישומה, כמו גם שאבני הדרך אכן יישומו בלוחות הזמנים הקבועים בתוכנית.

מטרת הפנייה הייתה לדחוף לקידום מתווה מפורט, מהודק וקונקרטי, ובעיקר – מתווה שמוסכם על שני הגורמים הרלוונטיים בעלי האחריות והסמכות לביצוע – משרד התחבורה ועיריית תל אביב – יפו.

ואולם, עד היום, לא הועברה אל המשרד להגנת הסביבה תוכנית מפורטת ומתוקצבת כנדרש ועל כן, ממילא, לא יכלו גורמי המקצוע האמונים על זיהום האוויר במשרד לבחון את התוכנית ולחוות דעתם על היתכנותה.

לאור זאת, המשרד להגנת הסביבה מפרסם את טיוטת הצו להערות ציבור, וכן השרה להגנת הסביבה העבירה את טיוטת צו ההכרזה להתייחסות ראש עיריית תל אביב בתוך 21 יום.

השרה הוסיפה במכתבה לראש עיריית תל אביב: "במהלך השבועות האחרונים, נמסר לי, בין היתר על ידך בימים האחרונים, שחלה התקדמות משמעותית בהבנות לקראת הסכמות בין משרד התחבורה ועיריית תל אביב – יפו על מתווה להפחתת זיהום האויר באזור התחנה המרכזית. אני שבה ומדגישה שפעולה משותפת ומוסכמת של כלל הגורמים היא המפתח להצלחה. ככל שנקדים לאשר את התוכנית בקרב גורמי המקצוע, ולהביאה לידיעת הציבור, כך ניטיב כולנו עם איכות האויר, הבריאות והסביבה בסביבתי התחנה המרכזית ובעיר תל אביב – יפו".

אילוסטרציה. צילום: חדשות מבזק לייב
Back to top button