כלכלהמבזקים

יוקר המחיה: עלייה של 5.2% במדד המחירים לצרכן מאז יולי 2021

מדד המחירים לצרכן פרסם היום (שני) את נתוניו העדכניים.

בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2022 לעומת יולי 2021) עלה מדד המחירים לצרכן ב-5.2%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי פירות טריים שעלו ב-8.5%, תחבורה שעלתה ב- 3.3%, דיור שעלה ב-1.2%, תרבות ובידור שעלו ב-1.2% ושונות שעלה ב-1.0%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיף הלבשה והנעלה שירד ב- 4.0%.

סעיף שכר דירה ללא שכירות ציבורית עלה ב-0.6%.

יצוין כי 86% לערך מהשוכרים מצויים תחת חוזה קיים ולכן המדד לגביהם נותר כמעט ללא שינוי.

עבור 10% מהשוכרים אשר חידשו חוזה נרשמה עליה של כ-3.5%.

עבור 4% מהשוכרים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של כ-7%.

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.5% בחודש יולי 2022. בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2022 לעומת יולי 2021) עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-6.8%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף "חומרים ומוצרים – סך כולל" שעלה ב-0.9%. יש לציין כי בסעיף זה התייקרו במיוחד מחירי בטון מובא ב-4.0%, טיט ב-3.3%, חול לסוגיו ב-3.2% ומיזוג אוויר ב-2.3%. לעומת זאת, ירדו מחירי מוליכים ב-5.0%, עץ לבניה ב-3.4% ורשתות ברזל ב-2.9%.

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-1.3% בחודש יולי 2022. בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2022 לעומת יולי 2021) עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-17.3%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בענפים: מוצרי נפט מזוקק ב-8.6% ומוצרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים ב-1.5%. לעומת זאת, ירדו מחירי מוצרי הלבשה ב-11.1%, מתכות בסיסיות ב-3.1% ומוצרי עץ ב-1.6%.

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי-יוני 2022 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל-מאי 2022, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-2.0% ובכך השלימו עלייה של 17.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מאי-יוני 2021). יצוין, כי זוהי עליית המחירים השנתית הגבוהה ביותר מזה עשור.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים מאי-יוני 2022 לעומת החודשים אפריל-מאי 2022, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: ירושלים 3.0%, צפון 2.6%, חיפה 2.3%, מרכז 1.7%, תל-אביב 2.0% ודרום 1.0%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, מאי-יוני 2022, לעומת מאי-יוני 2021, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: מרכז 20.5%, ירושלים 18.3%, תל אביב 17.6%, חיפה 16.4%, צפון 14.6% ודרום 14.3%.

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן עלו ב-2.1% בחודשים מאי-יוני 2022 לעומת החודשים אפריל-מאי 2022, והשלימו בכך עלייה של 17.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אפריל-מאי 2021). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 26.8% בהשוואה ל-28.5% בתקופה הקודמת (אפריל-מאי 2021).

ברבעון השני של שנת 2022 מחיר ממוצע כלל ארצי עמד על 1,880.9 אלפי ש"ח, עליה של 4.4% בהשוואה למחיר הממוצע ברבעון הקודם (1,801.6 אלפי ש"ח).

יוקר המחיה: עלייה של 5.2% במדד המחירים לצרכן מאז יולי 2021
אילוסטרציה. צילום: חדשות מבזק לייב
Back to top button