מבזקיםפוליטי / מדיני

אושר: שר הביטחון יוכל לקבוע שלא יימסרו למשטרה פרטי רישום פליליים המנוהלים בצה"ל

מליאת הכנסת אישרה היום (שני) את החלטת הממשלה, בהתאם לסעיף 31 (ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר לשר הביטחון את סמכות שר המשפטים לפי סעיף 2 (ב) סיפה לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019, לעניין קביעת גופים או פרטי רישום, שלגביהם לא תחול החובה למסור למשטרה פרטי רישום פלילי ונתונים נלווים באותם גופים אשר מנהלים הליכים פליליים.

העברת הסמכות כאמור תחול ביחס למסירת מידע על ידי צבא ההגנה לישראל בלבד, ולמשך תקופת כהונתה של הממשלה ה-36. 15 חברי כנסת תמכו באישור ההחלטה, ללא נמנעים או מתנגדים.

אושר: שר הביטחון יוכל לקבוע שלא יימסרו למשטרה פרטי רישום פליליים המנוהלים בצה"ל
צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
Back to top button