כלכלהמבזקים

הוועדה לצמצום הריכוזיות פרסמה עדכון לרשימת הגורמים הריכוזיים

הוועדה לצמצום הריכוזיות פרסמה היום (רביעי) עדכון של רשימת הגורמים הריכוזיים, רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים ורשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים, המפורסמות לפי חוק הריכוזיות, בעקבות שינויים שחלו מאז עדכון הרשימות האחרון.

במסגרת העדכון התבצעו השינויים הבאים:
• שיכון ובינוי בע"מ וכלל התאגידים הקשורים עמה בקשרי שליטה התווספו לרשימת הגורמים הריכוזיים ולרשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים. הסיבה להכללתם היא מחזור המכירות הקובע והאשראי הקובע של הקבוצה שחצו בשנת הכספים 2021 את הרף להגדרתן כריאליות משמעותיות (6.14 מיליארד ₪). גם בעל השליטה בקבוצה, נתנאל סיידוף נכלל ברשימת הגורמים הריכוזיים.

• י.ד מור השקעות בע"מ והגופים הפיננסים שבשליטתה התווספו לרשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים, לאחר ששווי כלל נכסיה חצה את רף ה-40.9 מיליארד ₪. גם בעלי השליטה בחברה יוסף מאירוב, מיכאל מאירוב, דותן מאירוב, בנימין מאירוב, אלי לוי ויוסף לוי, וכלל החברות שבשליטתם נכללו ברשימת הגורמים הריכוזיים.

כמו כן, נגרעו תאגידים בקבוצות שונות, לאור שינויים שהתרחשו בקבוצות אלו. כך למשל, חברה מקבוצת דלק-תשובה וחברות מקבוצת אלקטרה ומקבוצת צחי נחמיאס, נמכרו והוסרו מרשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים ומרשימת הגורמים הריכוזיים.

המשמעות של הופעה ברשימת הגורמים הריכוזיים היא שמתן רישיונות או זיכיונות בתשתיות חיוניות, או הפרטה של חברות ממשלתיות על ידי המדינה, לגורמים המנויים ברשימה, מחייבים את המאסדר לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ולהיוועץ בוועדה לצמצום הריכוזיות לגבי ההשלכות של ההקצאה על הריכוזיות הכלל-משקית. בנוסף, להימצאות ברשימות השלכות בהקשר של חובת ההפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים.

אילוסטרציה. צילום: חדשות מבזק לייב
Back to top button