חדשות הארץמבזקים

עיצומים כספיים בסך של כ-680 אלף ש"ח הוטלו על שישה תאגידים בשל הפרות דיווח

ועדת עיצומים וקנסות של רשות ניירות ערך, אישרה את המלצת מחלקת אכיפה מנהלית, להטיל עיצומים כספיים בסך כולל של כ – 680 אלף ₪ על שישה תאגידים מדווחים.

העיצומים הכספיים הוטלו על התאגידים בעיקר בשל הפרות דיווח. עיקרון הגילוי הנאות שכולל שלושה מרכיבים: מהות הדיווח, מועד ואופן הדיווח נועד לתת בידי המשקיעים את כל המידע הנדרש עבורם לקבלת החלטת השקעה.

עיצומים אלו הוטלו בגין הפרות דווח שונות והפרות ממשל תאגידי כגון איחור בהגשת דוחות עיתיים, איחור בהגשת דו"ח מיידי, אי דיווח על בעלי תפקידים שחדלו או הפכו להיות בעל עניין, איחור בדיווח על הפסקת כהונת דירקטור חיצוני, אי כהונת דירקטורים חיצוניים כדין, ופרטים חסרים בדוחות עיתיים.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

העיצום הכספי שהוטל על חברת סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ הינו בגין אי דווח על לקוח מהותי, מתייחס לתוכן הדיווח ומדגיש כי נתון שנדרש באופן מפורש בתקנות הינו בראיית המחוקק מידע מהותי עבור המשקיע לצורך הבנת עסקי החברה.

העיצומים הכספיים שהוטלו על החברות פולאר השקעות בע"מ, גפן השקעות ביומד בע"מ, נקסט ג'ן ביומד בע"מ ואינפימר בע"מ מתייחסים למועד הדיווח ולחובה להגיש דיווחים, הן מיידים והן עיתיים, במועדים הנדרשים בדין. איחור בדיווח פוגע בזכות של ציבור המשקיעים לקבל דיווחים במועד ועלול לגרום לנזק בכך שמתקיים מסחר בניירות הערך של התאגיד מבלי שכל המידע הנדרש מצוי בידי הציבור.

העיצום הכספי שהוטל על חברת מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד מתייחס לאופן הדיווח. מאסיבית פרסמו מידע מהותי לציבור המשקיעים בלינקדאין ורק יממה לאחר מכן הגישו דוח כנדרש במגנ"א. הרשות מדגישה כי מידע לציבור יש לפרסם באמצעות מערכת המגנ"א ולא בדרכים אחרות כמו עיתונות, רשתות חברתיות וכו'. פרסום פרטים מהותיים על ידי תאגיד, נושאי משרה או בעלי שליטה בו בתקשורת, ברשתות חברתיות וכו', אשר לא קדם לו פרסום רשמי במגנ"א, עלול ליצור פערים במידע בין משתמשים שונים ולעורר שאלות לגבי זהות המפרסם, נכונות המידע והאחריות בגינו.

אילוסטרציה. צילום: חדשות מבזק לייב

Back to top button