מבזקיםפוליטי / מדיני

אושר במליאה: הכרזה על מצב חירום בישראל למשך שנה נוספת

מליאת הכנסת אישרה היום (שלישי) את ההכרזה על מצב חירום לשנה נוספת, על פי הצעת הממשלה ובהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה. 23 חברי כנסת תמכו בהכרזה, למול שני מתנגדים.

ביום 2 באוגוסט 2021 הכריזה הכנסת על מצב חירום עד ליום 2 באוגוסט 2022. החלטת הממשלה מיום 29.05.22 כללה הצעה לכנסת לשוב ולהכריז על מצב חירום למשך שנה נוספת. הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, דנה בבקשת הממשלה והמליצה למליאת הכנסת לעשות כן.

יוזכר כי עם הקמת המדינה, הכריזה מועצת המדינה הזמנית על מצב חירום. ההכרזה לא כללה הגדרה של מהו אותו "מצב חירום", לא הוגבלה בזמן ומעולם לא בוטלה.

ההכרזה על מצב החירום מסמיכה את הממשלה להתקין תקנות שעת חירום, בהתאם להוראות חוק היסוד, שבכוחן לגבור על חקיקת הכנסת. בנוסף – נותנת תוקף לשורת חוקים וכן לחקיקת משנה שהותקנה מכוח היותה מבוססת על קיום מצב חירום.

אושר במליאה: הכרזה על מצב חירום בישראל למשך שנה נוספת
צילום: דוברות הכנסת – נועם מושקוביץ'/דני שם טוב
Back to top button