מבזקיםצבא וביטחון

ממצאי חקירת מותו של הקצין מאמ"ן נמסרו לצה"ל

הצוות המשטרתי המייעץ, אשר בחן את ממצאי חקירת נסיבות מותו של הקצין מאמ"ן, מסר, על-ידי ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, את ממצאי החקירה לפרקליטה הצבאית הראשית, במעמד היועצת המשפטית לממשלה. הצוות המשטרתי מצא שאין אינדיקציה לכך שמותו של הקצין נגרם כתוצאה ממעשה מכוון של גורם כלשהו.

החקירה הפלילית נפתחה מיד לאחר מותו של הקצין ונוהלה על ידי היחידה לחקירות פנים של צה"ל בליווי התביעה הצבאית. מאחר שהחקירה לא הביאה למסקנה חד משמעית בדבר סיבת מותו של המנוח, החליטה הפצ"רית, בתיאום עם ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל ולאחר שהדברים הוצגו ליועץ המשפטי לממשלה, כי נכון להעביר את חומרי החקירה במלואם לעיון צוות חיצוני מייעץ ובלתי תלוי של משטרת ישראל אשר יבחן וימלץ האם יש צורך בביצוע פעולות חקירה נוספות.

בחודש ינואר האחרון, מינה ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל צוות מייעץ, לבחינת חומרי חקירת היחידה לחקירות פנים של צה"ל. הצוות המשטרתי כלל חוקרים מומחים ומנוסים ובעלי ידע רלוונטי. חומר החקירה הכולל עשרות רבות של עדויות ומסמכים הועמד במלואו לרשות הצוות המשטרתי, ולאחר בחינתם נדרש הצוות לשאלה האם יש מקום לבצע פעולות חקירה נוספות. בחינת הצוות המשטרתי נעשתה באופן עצמאי ובלתי תלוי. בתקופה זו, נותרה חקירת היחק"פ פתוחה.

במסגרת מפגש בראשות היועמ"שית לממשלה, הציג ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל את המלצות הצוות המשטרתי. הצוות המשטרתי מצא כאמור, כי על פי ממצאי החקירה אין אינדיקציה לכך שמותו של הקצין נגרם כתוצאה ממעשה מכוון של גורם כלשהו. הצוות המשטרתי מצא כי היחידה לחקירות פנים של צה"ל ערכה את כלל פעולות החקירה הדרושות לברור אפיק זה, ולתפיסתם המקצועית של חוקרי משטרת ישראל אין פעולות חקירה נוספות שיש לבצע בהקשר זה.

בצד זאת, הצוות המשטרתי המליץ לבצע פעולות חקירה במספר היבטים אחרים. המלצות הצוות ייבחנו באופן מעמיק ויסודי על ידי הפרקליטות הצבאית, מתוך רצון להבטיח את בירור האמת. המשך החקירה, לרבות פעולות עליהן המליץ הצוות המייעץ, ייעשה בצה"ל.

היועצת המשפטית לממשלה והפרקליטה הצבאית הראשית הביעו את הערכתן הרבה לראש אגף החקירות והמודיעין ולחברי הצוות המשטרתי המייעץ, על הירתמותם לסייע בהגעה לחקר האמת במקרה מורכב זה. משפחת המנוח ועורכי הדין עודכנו בעיקרי הדברים. במקביל, הפרקליטה הצבאית הראשית הזמינה את משפחת המנוח לפגישה בנושא.

"צה"ל משתתף בצערה הרב של משפחת המנוח." נמסר.

ממצאי חקירת מותו של הקצין מאמ"ן נמסרו לצה"ל
אילוסטרציה. צילום: דובר צה"ל
Back to top button