כלכלהמבזקים

המדד המשולב לחודש מאי ירד ב-0.03%

המדד המשולב לחודש מאי ירד במקצת – 0.03 אחוז. זאת לאחר עלייה של 0.15 בחודש אפריל, כך שברביע השני נרשמה עד כה עלייה בפעילות.

המדד המשולב הושפע לטובה מעליית מדד הפדיון בשירותים (אפריל), מדד הפדיון במסחר הקמעונאי (אפריל), יבוא התשומות לייצור (מאי), יצוא השירותים (מרץ), משרות השכיר (מרץ) והתחלות הבנייה (מרץ). שיעור המשרות הפנויות במאי נותר ברמת שיא המשקפת את המשך הרצון של המעסיקים להרחיב את הפעילות בעקבות פתיחת המשק. לעומת זאת, מדד הייצור התעשייתי (אפריל), יבוא מוצרי הצריכה (מאי) ויצוא הסחורות (מאי) ירדו והשפיעו שלילית על המדד.

Back to top button