כלכלהמבזקים

שרת הכלכלה מציעה: הגדלת מספר ההיתרים לקליטת עובדים פלסטינים

שרת הכלכלה והתעשייה ושר הביטחון הביאו הצעה משותפת להחלטת הממשלה להגדיל את מספר ההיתרים לעובדים פלסטינים לענפי התעשייה והשירותים ב-3,500 היתרים נוספים. ההצעה מהווה עדכון של החלטות ממשלה קודמות מכוחן הוקצו 8,500 היתרים. כעת מספר ההיתרים לעובדים פלסטינים לתעשייה ושירותים יעמוד על יותר מ-12,000.

בשורה של החלטות ממשלה שהתקבלו בשנים האחרונות, החליטה הממשלה היום (ראשון) על התרת כניסתם של עובדים פלסטינים לתחומי מדינת ישראל למטרות עבודה בענפי הבניה, החקלאות, התעשייה והשירותים.

ענפי התעשייה והשירותים בישראל מתמודדים כיום עם מחסור של כוח אדם בכל רמות ההעסקה ומשלחי היד. מספר המשרות הפנויות בענף התעשייה בישראל עומד כיום על יותר מ-14,000 עובדים, שמכביד על פעילות התעשייה ומהווה חסם מרכזי לצמיחה וייצור בתפוקה מלאה.

במקביל להחלטה להגדלת מכסת ההיתרים, ממשיכה זרוע העבודה – בהנחיית שרת הכלכלה והתעשייה – להפעיל מרכזי הכוון תעסוקתי המבצעים תהליכי הכוונה, ליווי, הכשרה והשמה, הכשרות מקצועיות וחיבור למעסיקים, בין היתר בענף התעשייה. מרכזי ההכוון משרתים כ-17 אלף משתתפים ומשתתפות בשנה.

עוד בהחלטה, על מנת למזער פגיעה אפשרית בשוק העבודה הישראלי, החליטה הממשלה כי אם יעלה שיעור האבטלה השנתי הממוצע במשק הישראלי על 7.5% בשנה, תקטן המכסה להעסקת עובדים פלסטינים בענף התעשייה באופן יחסי.

בהחלטת הממשלה הובהר כי הגדלת מכסת העובדים הפלסטינים הינה מענה לצורך קצר טווח ומשרד הכלכלה והתעשייה ימשיך בפעילותו להגדלת הפריון והטמעת טכנולוגיות מתקדמות בתעשייה בטווח הארוך. בין היתר באמצעות המכון לייצור מתקדם, המשמש כעוגן לאומי בתחום הייצור המתקדם, ומספק למפעלי תעשייה שירותי אבחון וייעוץ מסובסדים וכן באמצעות מסלול פריון ויצור מתקדם ברשות ההשקעות שיושק בימים הקרובים.

מנהל מנהל תעשיות במשרד הכלכלה, עוז כ"ץ: "על התעשייה להתייעל ולהגדיל את הפריון, יחד עם זאת בטווח הקצר, יש לתת מענה לחוסר האקוטי בעובדים מיומנים בתעשייה. המחסור בעובדים מכביד על פעילות התעשייה ומהווה חסם מרכזי לצמיחה וייצור בתפוקה מלאה".

שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי: ״המחסור ביותר מ- 14 אלף עובדים בתעשייה, מקשה על הצמיחה בענף ועל יכולת הייצור של התעשייה הישראלית. לצד הגדלה של 3,500 היתרי עבודה לתושבי יהודה ושומרון בתעשייה, יפעל משרד הכלכלה והתעשייה להגדלת הפריון בענפי התעשיה, להרחבת המעבר של מפעלים לתהליכי ייצור מתקדם ולהשקעות בתהליכי מיכון אוטומציה ודיגיטציה. זרוע העבודה במשרד הכלכלה בשיתוף עם התעשיינים תפעל להרחיב את היקף ההכשרות המקצועיות ואת הפעילות לליווי הכוון והשמה של עובדים ישראלים בתעשייה המשוועת לעובדים מיומנים. ההיתרים יותנו בתיאום מלא עם מערכת הביטחון, ובשים לב לאחוז האבטלה בענפים השונים במשק״.

שרת הכלכלה מציעה: הגדלת מספר ההיתרים לקליטת עובדים פלסטינים
צילום: דוברות הכנסת- נועם מושקוביץ
Back to top button