כלכלהמבזקים

זינוק של 16% בהכנסות חברת החשמל ברבעון הראשון של 2022

דירקטוריון חברת החשמל אישר היום (חמישי) את הדו"חות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2022, בו המשיכו לבוא לידי ביטוי החלטות הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל, לרבות המשך פרישות עובדים ותהליך מכירת אתרי החברה.

הכנסות החברה לשלושת החודשים של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ-5.9 מיליארדי ש"ח לעומת הכנסות בסך של כ-5.1 מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ- 16% בסך של כ-0.8 מיליארד ש"ח. הגידול נובע הן מגידול בצריכת החשמל בגובה של כ -10%, בתקופת שלושת החודשים של שנת 2022 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד , והן מגידול בתעריף החשמל בגובה של כ-6%.

נתונים נבחרים מהדו"חות הכספיים:

– הגידול בצריכת הלקוחות ללא מספקים פרטיים היה 20% וזאת בגלל השפעות מזג האוויר הקיצוני השנה. אשתקד, החברה מכרה למספקים פרטיים חשמל ישירות ואילו בעקבות השינוי המבני, עת הופעלה בחודש נובמבר 2021 מתכונת פעילות חדשה במשק החשמל, מול "נגה", החברה לניהול המערכת, אין לחברה יותר מכירות למספקים פרטיים ועל כן סה"כ מכירות החשמל שלה עלו ב10% בלבד.

– עלות צריכת הדלקים בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2022 הייתה בסך כ-2.2 מיליארדי ש"ח, לעומת 1.1 מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-101% (כ-1.1 מיליארדי ש"ח). הגידול בעלות צריכת הדלקים הינה בעיקר בגין עליה במחירי הדלקים ברובה במחיר הפחם העולמי ומהגידול בייצור החשמל בחברה .

קראו גם:  חשד לרצח: יצא מבית הקפה ונורה למוות בתוך רכבו

-עלות רכישת חשמל מיצרנים פרטיים בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2022 הייתה בסך 1.5 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 1.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ10% (כ-0.1 מיליארדי ש"ח).
עליה זו נובעת בעיקר מגידול בצריכת החשמל במשק וכן מכניסת יצרני חשמל פרטיים חדשים.

-כחלק מהמשך השינוי המבני שבו פרשו בשנים 2018-2021 1,429 עובדים בפרישה מוקדמת, בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2022 פרשו 110 עובדים נוספים. פרישות אלו, הן המשך לצעדי התייעלות שביצעה החברה בשנים האחרונות. החיסכון הנובע מפרישות העובדים, מממן את העלות הכרוכה ביישום הרפורמה.

– הוצאות המימון בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2022 היו בסך של כ-662 מיליוני ש"ח, לעומת הוצאות של כ-464 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-200 מיליוני ש"ח.

קראו גם:  4 פצועים מירי בשכונת א-טור במזרח ירושלים, אחד מהם במצב אנוש

עיקר הגידול נבע כתוצאה מעליה בהוצאות מהפרשי הצמדה בגין הלוואות צמודות המדד בסך של כ-280 מיליוני ש"ח כתוצאה מעלית מדד המחירים בשיעור 1.17% בשלושת החודשים של שנת 2022 לעומת עליית המדד בשיעור 0.1% בלבד בתקופה המקבילה אשתקד. עלויות המקבלות כיסוי במסגרת תעריף החשמל. גידול זה קוזז על ידי קיטון בשינויים בפרמטרים המשפיעים על השווי ההוגן של עסקאות החלפה של החברה, לרבות שיעורי הריבית, שערי החליפין וציפיות האינפלציה בסך של כ-48 מיליוני ש"ח.

– החברה המשיכה להגדיל את השקעותיה במקטעי הרשת ובמהלך שלושת החודשים הראשונים של שנת 2022 השקיעה סך של כ- 800 מיליוני ש"ח במקטע זה. גידול של כ- 150 מיליוני ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

– החוב הפיננסי הסתכם ליום 31 במרס 2022 בסך של כ-34.4 מיליארדי ש"ח, לעומת חוב פיננסי בסך 32.4 מיליארדי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2021. עליה של כ-2 מיליארדי ש"ח. העלייה בחוב תואמת את מדיניות החברה בגין ההשקעות ובמיוחד השקעות בגין מחז"מ 70 ,80 באתר אורות רבין , וכן בעקבות עליה גדולה במחירי הפחם אשר יתקבלו בחברה במסגרת עדכון תעריף החשמל בגין עליה זו.

קראו גם:  בן 40 נפצע בינוני בהתהפכות טרקטורון סמוך לנצרת

בחודש פברואר 2022 גייסה החברה סך של חצי מיליארד דולר איגרות החוב שהונפקו נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב כאיגרות חוב מסדרה חשמל דולרי 2032.

בחודש מאי 2022 גייסה החברה סך של כ- 2 מיליארד ש"ח באמצעות הרחבת אגרות חוב סחירות מסדרה 32 ו-33 עפ"י תשקיף מדף מיום 28 במאי 2021.

שלמה ארביב, יו"ר ועדת הכספים דירקטוריון חברת החשמל, אמר: "חברת החשמל מסיימת את הרבעון הראשון של 2022 תוך שהיא מציגה יציבות פיננסית ותפעולית הזוכות להכרה הן בדירוג החברה והן בגיוסים הודות למדיניות סדורה לטווח ארוך של ישום הרפורמה תוך הקפדה יתרה על התחיבויות הנהלת החברה למדינה".

רם ארליכמן, מ"מ מנכ"ל חברת החשמל, וסיף: "חברת החשמל בעידן הרפורמה מציגה ביצועים טובים, יציבות ודבקות בישום החלטת המדינה והרגולטורים, הבאה לידי ביטוי בזמינות לצרכי מנהל המערכת בהתאם לגידולים בצריכת החשמל, לצד המשך התייעלות בהייקף כח האדם, השקעות בתשתיות תומכות לקראת מעבר מפחם לגז וכניסה מאסיבית של אנרגיות מתחדשות על פי יעדי הממשלה".

צילום: יוסי וייס, חברת החשמל

הוסיפו תגובה לכתבה

רוצים לכתוב באתר או לנהל טור?
לחצו כאן ושלחו לנו הודעה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button
דילוג לתוכן