בריאותמבזקים

משרד הבריאות מזהיר: "אין להשתמש בתמרוקים ומוצרי שיער שלא קיבלו רישיון"

למשרד הבריאות הגיעו דיווחים של מקרי אי ספיקת כליות לאחר שימוש בתמרוק המיועד להחלקת שיער. במשרד מבהירים ומזהירים את הציבור ובכלל זה אנשי מקצוע כי אין להשתמש בתמרוקים ומוצרי שיער שלא קיבלו רישיון משרד הבריאות.

משרד הבריאות מזהיר כי, "אין לשווק תמרוק בניגוד לתנאי הרישיון או לערבב לתמרוק או להוסיף לו חומרים שלא אושרו ברישיון התמרוק (שהרכבם לא נבדק ובטיחותם אינה ידועה). פעולות אלו עלולות להזיק לבריאות הלקוחות וכן לבריאות הספרים/ות. בנוסף, חימום של תמרוקים כנגד הוראות התווית עלול לגרום לשחרור חומרים רעילים."

משרד הבריאות ממליץ לילדים מתחת לגיל 16 לא לבצע החלקות שיער. בנוסף, יש לבצע החלקות במקום מאוורר ובמקומות מורשים בעלי רישיון עסק בלבד.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

לפי תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), תשנ"ג-1992, על מספרות ועסקים אחרים לטיפול לא רפואי בגוף האדם הטעונים רישיון עסק, חלה חובה כי כל התמרוקים המשמשים בעסק יהיו בעלי רישיון של משרד הבריאות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), תשל"ג-1973.

לכן, על בעל בית העסק החובה להבטיח כי התמרוקים בהם נעשה שימוש יהיו מוצרים בעל רישיון משרד הבריאות.

עוד נמסר כי, "משרד הבריאות בוחן ואוסף את כל נתוני המקרים שהתרחשו בתקופה האחרונה כתוצאה משימוש בהחלקות שיער ויפעל בכל האמצעים העומדים לרשותו לביצוע בקרות ובחינת החומרים במעבדה בהתאם לצורך."

משרד הבריאות חוזר ומדגיש כי על הציבור ובעלי המקצוע להיות אחראים על בריאותם ולהקפיד ולוודא כי הם משתמשים במוצרים שאושרו ע"י משרד הבריאות ובהתאם לאופן השימוש שאושר להם. המידע נגיש ושקוף לציבור-כלל התמרוקים המאושרים לשיווק ולשימוש מצויים במאגר התמרוקים המפורסם לציבור באתר משרד הבריאות במאגר זה ניתן לבדוק האם יש למוצר רישיון ומה מטרת השימוש שאושרה לו.

Hair dye photo created by freepik – www.freepik.com

Back to top button