כלכלהמבזקים

הצעת חוק למתן דמי בידוד לעצמאיים עברה בקריאה ראשונה בכנסת

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה ראשונה את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי, 9 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת העבודה והרווחה.

ביום ג' בכסלו התשפ"א (19 בנובמבר 2020) נחקק חוק התוכנית לסיוע כלכלי, במסגרת התיקון עוגן בפרק ו'1 לחוק התוכנית לסיוע כלכלי, הסדר המעניק לעובד אשר נעדר מעבודתו עקב שהייתו בבידוד, תשלום דמי בידוד, בשיעור דומה לשיעור של דמי המחלה שלהם זכאי העובד לפי חוק דמי מחלה.

בהצעת חוק זו מוצע לעגן בחוק מנגנון דומה שעניינו תשלום דמי בידוד לעצמאי שנעדר מעבודתו עקב שהותו או שהות ילדו בבידוד (שלא בשל היותם חולים). זאת, באמצעות החלת המנגנון שנקבע לגבי עובדים בפרק ו'1 לחוק, בשינויים המחויבים הנובעים מאופי ושיטת ההעסקה השונים של עצמאים לעומת עובדים שכירים. בתוך כך, מוצע לתקן הוראות שונות בפרק ו'1 לחוק, שעניינו תשלום דמי בידוד לעובדים שכירים, לצורך התאמתו לשינויים שחלו מאז שנחקק, וכן לערוך בו התאמות שונות הנדרשות עקב עיגונו בחוק של ההסדר לעניין תשלום דמי בידוד לעצמאים.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

עוד מוצע לערוך שינוי בהוראות התחולה והתוקף של פרק ו'1 לחוק, כך ששר האוצר יוכל לקבוע בצו, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, תקופות נוספות שתינתן לגביהן זכאות לדמי בידוד, אף אם הן מתחילות לאחר שהסתיימה תקופת הוראת השעה.

צילום: freepik
Back to top button