מבזקיםמשפטי/פלילי

ועדת שרים לחקיקה אישרה: בתי משפט מנהליים יפעלו גם בבתי משפט השלום

למעלה משני עשורים חלפו מאז שהחלו בתי המשפט לעניינים מינהליים לפעול במסגרת בתי המשפט המחוזיים, מוצע להשלים את המהלך להבניית מערכת השיפוט המינהלי במסגרת כל שלוש הערכאות, ולהקים מחלקות מינהליות גם בבתי משפט השלום. בכך למעשה, מושלמת ההתפתחות של מודל חדש לביקורת שיפוטית על מעשי השלטון, המחליף את המודל המנדטורי שנהג עד שנת 2000 ולפיו רוכזה הביקורת בעניינים מינהליים בערכאה אחת (בג"צ).

העברת סמכויות מבתי המשפט המחוזיים לבתי משפט השלום המינהליים החדשים תאפשר הגברת הנגישות לאזרח לשירותים אלו ואת הפחתת העומס על בתי המשפט המחוזיים. בכך יודגש אופיים המיוחד של הליכים אלה וניתן יהיה להבטיח כי המחלוקות בעניינים מינהליים יזכו לבירור הולם ויעיל יותר.

הנושאים שיועברו:

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן
  • עניינים בעלי אופי מקומי.

  • רישוי עסקים.

  • ארנונה.

  • חלק מהערעורים על ועדות ערר.

בנוסף, עניינים מינהליים הנמצאים כבר היום בסמכות בית משפט השלום (לדוגמא: עיצומים כספיים).

על פי הצעת החוק, היא "מהווה צעד חשוב בחלוקה מושכלת של הסמכויות בנושא המשפט המנהלי בין 3 ערכאות השיפוט. כפועל יוצא מכך, בין השאר, צפוי לפחות העומס המוטל היום על בג"צ ועל בית משפט מחוזי לעניינים מינהליים. מהלך זה יאפשר פיתוח מקצועיות ומומחיות על-ידי ריכוז העניינים המינהליים, לרבות אלה הנדונים כבר היום בבתי משפט השלום, במחלקה מיוחדת בבית משפט השלום ובפני שופטים מינהליים שיקבלו הכשרה בתחום זה. כמו כן, ריכוז העניינים במחלקה מינהלית בבית משפט שלום, יביאו לכך שכלל העניינים המינהליים שבסמכות בית משפט השלום, יידונו בהתאם לכללי המשפט המינהלי ולפי סדרי דין מינהליים. בכך יודגש אופיים המיוחד של הליכים אלה וניתן יהיה להבטיח כי המחלוקות בעניינים מינהליים יזכו לבירור הולם ויעיל, בהתאם לעקרונות המשפט המינהלי של בג"צ ובתי המשפט לעניינים מינהליים. הצעת החוק הוכנה על ידי ייעוץ וחקיקה (משפט ציבורי מנהלי)."

אילוסטרציה. צילום: freeimages
Back to top button