מבזקים

עונשי מאסר בפועל נגזרו על שני נאשמים שהורשעו בביצוע עבירות ציד והתעללות בחיה

בית המשפט גזר על שני נאשמים, עונשי מאסר באורך 6 ו–20 חודשים בפועל, לאחר שהורשעו בתום ניהול הוכחות בביצוע עבירות ציד צבי ארץ ישראלי ללא היתר, ציד בשיטות אסורות והתעללות בחיה. בית המשפט עמד במסגרת גזר הדין על חומרתן של העבירות, היותו של הצבי הארץ ישראלי מין בסכנת הכחדה ועברו הפלילי המכביד של אחד הנאשמים בביצוע עבירות דומות בעבר.

Back to top button