כלכלהמבזקים

תעריפי המים לבית ירדו בכ- 1.6% החל מינואר הקרוב

לאחר הליך שמיעת עמדות הציבור מועצת רשות המים אישרה היום (חמישי) הוזלה בתעריפי המים לבית בכ- 1.6% בתחילת חודש ינואר 2022. הפחתת התעריפים הינה הראשונה מאז יוני 2017 מגיעה בעיקר מגידול בהכנסה ממכירות מים, הצמדת התעריף לסל המדדים, הפרשים בהתחשבנות עם מקורות על שנים קודמות ועוד.

התעריף לכמות מוכרת (התעריף הנמוך) יעמוד מעתה על 7.52 ש"ח למ"ק (במקום 7.641 ש"ח למ"ק) ואילו התעריף לכל כמות נוספת (התעריף הגבוה) יעמוד על 13.498 ש"ח למ"ק (במקום 13.717 ש"ח למ"ק).

למרות הגידול בעלויות משק המים הנובעות מהשקעות של תאגידי המים והביוב, עדכון עלויות מט"שים, הצמדת העלויות לסל המדדים ותשלומים נוספים הנדרשים כחלק מהמשך הערכות לקליטת מי הים המותפלים, השומרים על ניהול יציב ובר קיימה של משק המים, הפחתה זו מתבצעת בשים לב למצב משק המים ולהשקעות הנדרשות במשק המים הארצי.

על פי החוק, תעריפי המים חייבים לשקף את עלותם האמיתית, והם מתעדכנים פעמיים בשנה: בתחילת ינואר ובתחילת יולי.

מנהל רשות המים ויו"ר מועצת רשות המים גיורא שחם, אמר: "על רקע שינויי האקלים העולמיים וגידול האוכלוסייה, משק המים בישראל בעיצומו של מהלך ארוך טווח שמטרתו להבטיח אספקת מים סדירה לכל תושביה יחד עם שמירה ברת קיימא על מקורות המים הטבעיים ואספקת מים לטבע. בנוסף ישראל מובילה בעולם בתחום טיהור מי הקולחין שלה ובכך מספקת מים לחקלאות ושומרת על ערכי הטבע באזור אקלימי קשה זה. בזכות ניהול משק מים אחראי, תכנון ארוך טווח ואכיפה של יישום החלטות רשות המים תעריפי המים לינואר 2022 למגזר הביתי ירדו בשיעור של כ 1.6% ביחס לתעריפי יולי 2021."

תעריפי המים לבית ירדו בכ- 1.6% החל מינואר הקרוב
צילום: freepik
Back to top button