חדשות הארץמבזקים

המשרד להגנת הסביבה חתם על תנאי ההכרה של תאגיד המיחזור תמיר לחמש השנים הבאות

המשרד להגנת הסביבה חתם היום (רביעי), על תנאי ההכרה של תאגיד המיחזור תמיר לחמש השנים הבאות, שיסתיימו ביום 30 בנובמבר 2026. מדובר בתקופת ההכרה השלישית, מאז נכנס לתוקפו החוק להסדרת הטיפול באריזות בשנת 2011.

תנאי ההכרה הם תוצר של משא ומתן משמעותי עם כל בעלי העניין, לרבות נציגי מרכז השלטון המקומי, מרכז השלטון האזורי ופורום ה-15. סופו של המשא ומתן הוא בקביעת תנאי ההכרה לתקופה שלישית, שמטרתם הנגשה של הפח הכתום לכל בית, ומתן שירות מספק לרשויות המקומיות.

בימים אלו שוקד המשרד להגנת הסביבה על הכנת עבודה כלכלית הבוחנת את התועלות בפתיחת שוק האריזות למספר גופים מוכרים, וכן את המודל המיטבי לביצוע מהלך זה, כולל ההסדרה הנדרשת. בהתאם למסקנות, ישקול המשרד להכיר בגופים נוספים כתאגידי מיחזור.

במסגרת תנאי ההכרה נקבע, כי בתום תקופה של 4 שנים, 90% ממשקי הבית בישראל, ולא פחות מ-2.8 מיליון משקי בית, יוכלו להפריד את פסולת האריזות שברשותם לפח הכתום. כמו-כן, נקבעו כללי פריסה ותדירות נרחבים. הכלל שנקבע הוא כי בכל מקום שאליו תורחב פריסת הפחים, פח כתום יוצב בסמוך לצד פח ירוק קיים, ונקבעה תדירות פינוי מינימלית עבור הרשויות המקומיות. כל זאת, כדי למנוע הצטברות של פסולת אריזות במרחב הציבורי, ולחזק את אמון הציבור במנגנון.

גם מרכזי המיחזור, שבהם מוצבות קרטוניות לפסולת אריזות קרטון ופחים סגולים לפסולת אריזות זכוכית, יעובו על פי דרישות המשרד ויוצבו באופן שיהיה נגיש הליכתית לציבור. בנוסף, דרש המשרד מתאגיד תמיר השקעה גבוהה יותר במהלכי הסברה עבור רשויות בדירוג חברתי-כלכלי נמוך.

על אף ההכרה בתאגיד תמיר לחמש שנים נוספות, שוקד המשרד להגנת הסביבה בימים אלו על הכנת עבודה כלכלית הבוחנת את התועלות בפתיחת שוק האריזות למספר גופים מוכרים, וכן את המודל המיטבי לביצוע מהלך זה, כולל ההסדרה הנדרשת. בהתאם למסקנות, ייתכן כי תינתן הכרה בגופים נוספים כתאגידי מיחזור מוכרים.

סמנכ"ל שלטון מקומי במשרד להגנת הסביבה, אלעד עמיחי: "חוק האריזות הוא כלי משמעותי לקידום ההפרדה במקור, להגדלת כמויות המחזור ולצמצום היקפי ההטמנה. אנו רואים בתנאי ההכרה שנחתמו לאחרונה צעד חשוב למיצוי פוטנציאל המחזור של פסולת האריזות בישראל."

צילום: Pexels
Back to top button