כלכלהמבזקים

ועדת הכספים אישרה העברת עודפים במסגרת תקציב המדינה בסך של למעלה מ-3.1 מיליארד ש"ח

ועדת הכספים בראשות ח"כ אלכס קושניר אישרה היום (רביעי), העברות עודפי תקציב משנת התקציב 2020 לשנת התקציב 2021 בסך כולל של כ-3.129 מיליארד ש"ח.

אלו פירוטי העברות עודפי התקציב משנת 2020 לשנת 2021:

 • משרד המשפטים – העברת עודפים בסך כ-601 מיליון ש"ח. התקצוב מיועד למטה, פרקליטות המדינה, סניגוריה ציבורית, סיוע משפטי, יחידות מקצועיות, רישום הסבר מקרקעין, אפוטרופוס כללי וכונס נכסים רשמי, רשות התאגידים, הוצאות תפעול, המרכז לגביית קנסות.

 • משרד החוץ – העברת עודפים בסך של כ-139 מיליון ש"ח. התקצוב מיועד לתפעול מטה, נציגויות בחו"ל.

 • המטה לביטחון לאומי – העברת עודפים בסך של כ-9.5 מיליון ש"ח. התקצוב מיועד לתקצוב ותפעול שוטף.

 • גמלאות ופיצויים – העברת עודפים בסך של כ-6.7 מיליון ש"ח. התקצוב מיועד לתפעול מנהלת הגמלאות.

 • הוצאות שונות – העברת עודפים בסך של כ-28 מיליון ש"ח. התקצוב מיועד לפעילות ממשלתית רוחבית, אשראי לרשויות, פרויקטים ברשויות, תשלומים באמצעות רשות המיסים.

 • מימון מפלגות – העברת כ-23 מיליון ש"ח. התקצוב מיועד להוצאות כלליות לבחירות, ויתרות הוצאות לבחירות לכנסת ה-22, ה-23.

 • משרד הביטחון – העברת עודפים בסך של כ-1.2 מיליארד ש"ח. התקצוב מיועד להוצאות ביטחוניות אשר נוכח סיווג יפורטו בוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים.

 • הוצאות חירום אזרחיות – העברת עודפים בסך של כ-263 מיליון ש"ח. התקצוב מיועד למענה לאיום בלתי קונבנציונלי, הקמה ואחזקת מרכיבי ביטחון והתגוננות אזרחית, מיגון הצפון, פרויקטי רשות חירום לאומית. אושר בכפוף לרביזיה.

 • תאום פעולות בשטחים – העברת עודפים בסך של כ-57 מיליון ש"ח. התקצוב מיועד למטה צבאי, מטה אזרחי, פיקדונות, מים, פיקוח, תיאום פעולות בשטחים, חבל עזה, מחצבות יו"ש.

 • רשויות מקומיות – העברת עודפים בסך של כ-422 מיליון ש"ח. התקצוב מיועד למענקים אזוריים, מענקים שוטפים לרשויות המקומיות, מענקי פיתוח, איגוד ערים כנרת.

 • משרד המדע, התרבות והספורט – העברת עודפים בסך של כ-380 מיליון ש"ח. התקצוב מיועד לפעילות המשרד, תפעול, הסברה, מנהל תרבות.

צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת
Back to top button