כלכלהמבזקים

בזק: עלייה של 19.1% בהיקף ההשקעות עקב פריסה מסיבית של סיבים אופטיים

חברת בזק פרסמה היום (חמישי) את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2021. ההכנסות ברבעון השני של שנת 2021 הסתכמו בכ-2.20 מיליארד שקל, עלייה של כ-2.1%, אשר נבעה בעיקר מעלייה בהכנסות פלאפון ובזק און-ליין.

הוצאות הפעלה הסתכמו בכ-797 מיליון שקל, עלייה של כ-4.9%, אשר נבעה בעיקר מבזק קווי, בין היתר, מהכרה בהוצאות לקרן אוניברסלית לפריסת סיבים וכן מהשפעות קורונה חיוביות ברבעון המקביל, והשקת הסיבים ברבעון הנוכחי.

בנוסף, נרשמה עלייה בהוצאות פלאפון כתוצאה מגידול בעלות מכירות ציוד קצה במקביל להכנסות ורישום עלויות הטמעת מערכת מחשוב ענן. הוצאות השכר הסתכמו בכ-467 מיליון שקל, עלייה של כ-5.2%, אשר נבעה בעיקר מעלייה בבזק קווי, בין היתר, מהכרה בהוצאות תגמול מבוססי מניות, ומעלייה בפלאפון אשר נבעה מהוצאת עובדים לחל"ת וחופשות מרוכזות על רקע משבר הקורונה ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA הסתכם בכ-934 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 42.5%), ירידה של כ-3.7%. ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-944 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 42.9%), ירידה של כ-0.7%.

הרווח הנקי הסתכם בכ-294 מיליון שקל, עלייה של כ-9.3%. הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-304 מיליון שקל, עלייה של כ-20.6% אשר נבעה בעיקר מהירידה בהוצאות מימון בבזק קווי בעיקר בשל עמלת פירעון מוקדם של חוב ברבעון המקביל.

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-6.66 מיליארד שקל נכון ליום 30.6.2021, בהשוואה לכ-7.54 מיליארד שקל נכון ליום 30.6.2020, ירידה של כ- 11.6%. ביום 30.6.2021 יחס החוב נטו ל-EBITDA מתואם עמד על כ-2.0 בהשוואה לכ-2.3 ביום 30.6.2020.

תחזית הקבוצה לשנת 2021

למועד פרסום הדוח לרבעון השני של שנת 2021 אין שינוי בתחזית קבוצת בזק כפי שפורסמה בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020:

  • הרווח הנקי המתואם* לבעלי מניות צפוי להיות כ-1.0 מיליארד שקל.

  • ה-EBITDA המתואם* צפוי להיות כ-3.5 מיליארד שקל.

  • ה-CAPEX** צפוי להיות כ-1.7 מיליארד שקל.

תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה.

קראו גם:  היסטוריה לכדורגל הישראלי: נבחרת הנוער העפילה לגמר היורו

התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, על המצב הכלכלי הנוכחי במשק, ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2021, וכן בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי לשנת 2021. כמו כן, אין וודאות כי התחזית תתמלא באופן מלא או חלקי, בין השאר, לנוכח מגיפת הקורונה ואי הוודאות הרבה כתוצאה ממנה. החברה תדווח, ככל שיידרש, על סטיות של 10% ± ומעלה מהסכומים שצוינו בתחזית.

גיל שרון, יו"ר דירקטוריון בזק, אמר: "ברבעון השני של השנה קבוצת בזק המשיכה לחזק את שלושת היסודות עליהם עומדת הקבוצה, ביצועים עסקיים חזקים, השקעה בתשתיות ואיתנות פיננסית. כל אלו יבטיחו לבזק את המשך הובלת שוק התקשורת הישראלי בטווח בארוך, תוך יצירת ערך לכל בעלי העניין בחברה. הביצועים העסקיים התבטאו הרבעון בגידול חצי שנתי של כ-2% בהכנסות שהגיעו לכ-4.4 מיליארד שקל ועלייה של כ-18% ברווח הנקי שהסתכם בכ-702 מיליון שקל. ההשקעה בעתיד הקבוצה השתקפה בגידול של כ-27% בהשקעות בחצי השנה הראשונה שהגיעו לכ-876 מיליון שקל, בעיקר בשל הפריסה המואצת של תשתית הסיבים. האיתנות הפיננסית קיבלה חיזוק נוסף הרבעון, כאשר החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-6.7 מיליארד שקל, ירידה משמעותית של כ-12% בהשוואה ליוני 2020.

עוד הוסיף שרון: "דירקטוריון בזק אישר אתמול את השינוי המבני הכולל פיצול חטיבת האינטגרציה לחברה נפרדת חדשה שתוקם, וכן מיזוג הפעילות במגזר הפרטי של בזק בינלאומי ל-yes. ההחלטה התקבלה לאחר תהליך ניתוח מעמיק של שוק ה IT שנעשה בליווי חברת הייעוץ דלוייט, שהצביע על פוטנציאל עסקי גדול בתחום האינטגרציה ועל היכולת של בזק לממש פוטנציאל זה. החברה החדשה תתמקד בשירותי אינטגרציה ו-IT לעסקים, כשכבר היום הפעילות שלנו בתחום מייצרת הכנסות של מאות מיליוני שקלים בשנה. אנו מאמינים שנוכל לצמוח באופן משמעותי בתחום, בדומה לחברות אחרות בענף, בין היתר באמצעות רכישות. במקביל, המיזוג של בזק בינלאומי ל-yes יאפשר לממש ראשונה אסטרטגיית טריפל אפקטיבית הנשענת על המותג החזק של yes ומוצר הטלוויזיה המוביל בישראל יחד עם תשתית הסיבים המצויינת של בזק. במהלך זה אנו רואים פוטנציאל צמיחה לצד המשך ההתייעלות."

קראו גם:  דובר צה"ל: עצרת מורשת לכבוד חגיגת 35 שנים להקמת היחס״ר הבדואי, נערכה את...

שרון סיכם: "לאחרונה בזק פרסמה דו"ח אחריות תאגידית מקיף, וכבר עתה אנו עדים לכך שהוא מתקבל באופן חיובי ביותר בקרב גורמים מקצועיים גלובליים, דבר המתבטא בשיפור משמעותי בציוני בזק בתחום ה-ESG. אנו נמשיך להציג את פעילות בזק בתחומי הסביבה, החברה והממשל התאגידי, תוך הצבת יעדים ברורים להמשך שיפור, מתוך תפיסה שמהלך זה יוסיף ערך לכלל בעלי העניין שלנו".

דודו מזרחי, מנכ"ל בזק, אמר: "פריסת הסיבים האופטיים שהחלה ברבעון הראשון של השנה, נמשכה במלוא העוצמה גם ברבעון השני, כאשר נכון להיום, חצי שנה בלבד ממועד תחילת הפריסה, רשת הסיבים של בזק מגיעה כבר למעלה מ-700 אלף משקי בית. במקביל, קצב צירוף לקוחות חדשים לשירות האינטרנט על גבי סיבים צומח במהירות. בנוסף, השקנו הרבעון קצב גלישה העומד על 2.5 גיגה ומגוון שירותים ומוצרים המותאמים לעידן הסיבים, במטרה לאפשר ללקוחות החברה ליהנות מהאינטרנט המהיר והאיכותי ביותר בישראל. אנו ממשיכים לצמוח בכמות לקוחות האינטרנט הקמעונאיים שלנו, לצד גידול מרשים של 8% בהכנסה הממוצעת ללקוח, הנשען על שדרוג קצבי הגלישה והמעבר לסיבים, ועל אסטרטגיית בית הלקוח שלנו שממשיכה לשבור שיאים. במגזר העסקי בזק ממשיכה לצמוח עם עלייה של כ-10% בהכנסות מתמסורת ותקשורת נתונים ושל כ-9% משירותי ענן ודיגיטל, לעומת הרבעון המקביל".

עוד הוסיף מזרחי כי: "לאחרונה הכריזה גוגל על הקמת סיב בינלאומי שיאפשר חיבור באיכות הגבוהה ביותר בין אירופה להודו, ויעבור לראשונה בישראל. אנו גאים בכך שנבחרנו לבצע את הפרויקט הייחודי והמורכב במקטע המקומי. מדובר בהבעת אמון ברמה הגבוהה ביותר וזכות לקחת חלק בפרויקט בינלאומי בשיתוף החברות המובילות בעולם".

קראו גם:  אושר בקריאה ראשונה: תפחת תוספת הפיגורים על קנסות חניה מ-50% ל-35%

רן גוראון, מנכ"ל פלאפון, בזק בינלאומי ו-yes, אמר: "אנחנו מברכים על אישור שר התקשורת למזג את פעילות בזק בינלאומי אל תוך yes, שיאפשר לנו להתקדם עם השינוי המבני ולהציע ערך משמעותי ללקוחות, תוך הגברת התחרות בשוק התקשורת, זאת לצד פיצול חטיבת האינטגרציה של בזק בינלאומי לחברה נפרדת. נערכנו מבעוד מועד לקראת השינויים הרגולטוריים ואנחנו פועלים להבטיח את חוזקן של חברות הקבוצה לצד שמירה על זכויותיהם של העובדים".

עוד ציין גוראון, כי "אנחנו מסכמים רבעון חזק עם תוצאות טובות, הכוללות עלייה בהכנסות החברות הבנות לכ- 1.201 מיליארד שקל, לצד צמיחה במנויים בכל אחת מן החברות. בפלאפון אנחנו רואים גידול בכל המדדים הפיננסיים – הכנסות, רווחיות ו-EBITDA וזאת למרות ששירותי הנדידה טרם חזרו לפעילות מלאה. ב-yes לצד העלייה זה הרבעון השלישי במנויים, כבר כ-33% ממצבת הלקוחות נמצאים בשירותי ה-IP עם ורואים המשך מגמה חיובית בתזרים המזומנים החופשי. בבזק בינלאומי אנחנו רואים חזרה לשגרה עם יציבות בהכנסות, גידול בתזרים החופשי וצמיחה בשירותים העסקיים של החברה".

טובי פישביין, CFO קבוצת בזק, אמר: "קבוצת בזק מציגה תוצאות כספיות חזקות לרבעון השני של השנה, כמו גם למחצית הראשונה שלה. הדבר נובע מסל המוצרים האיכותי של בזק בשוק התקשורת, היכולת לייצר צמיחה כקבוצה גם בתקופות מאתגרות וההשקעה המתמשכת בתשתיות מתקדמות, במוצרים ובשירות לקוחות. בצד הפיננסי, המשך הירידה בחוב הפיננסי הביא לשיפור ניכר ביחס חוב נטו ל-EBITDA מתואם שירד ל-2.0, לעומת 2.3 ביוני 2020".

*רווח נקי ו-EBITDA מתואם – בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו, הפסדים/רווחים חד פעמיים מירידת/עליית ערך והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות.

**CAPEX – תשלומים (ברוטו) בגין השקעה ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.

עובדי בזק פורסים סיבים במטולה. צילום: יח"צ בזק

הוסיפו תגובה לכתבה

רוצים לכתוב באתר או לנהל טור?
לחצו כאן ושלחו לנו הודעה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button
דילוג לתוכן