מבזקיםמשפטי/פלילי

מחיקת רישום משטרתי של תיקים סגורים

מה זה תיק פלילי סגור?

משטרת ישראל רשאית לנהל רישומים משטרתיים הדרושים לה והרישומים כוללים, בין היתר, מידע על אודות תיקים סגורים.

כל מי שנחקר אי פעם כחשוד וסגרו לו את התיק במשטרה בעילה של חוסר ראיות או בעילה שהעניין אינו מצדיק כתב אישום, נשאר בעצם עם רישום פלילי של תיקים סגורים.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

בעצם המשטרה באה ואומרת, אין לך כתב אישום אבל אנחנו רשמנו במרשם הפלילי שהיית חשוד ושסגרו לך את התיק.

מי יכול להורות על ביטול ומחיקת הרישום הפלילי?

ראש האגף לחקירות ולמודיעין במשטרת ישראל רשאי להורות על ביטול הרישום.

מהם הקריטריונים המנחים את ראש האגף בהחלטתו בדבר ביטול רישומי תיקים סגורים?

הזמן שחלף מאז האירוע נשוא החקירה; כמות הרישומים במאגר המידע הפלילי על שם המבקש טרם האירוע שאליו מתייחסת הבקשה ואחריו; מהות העבירות ומידת חומרתן.

איך בודקים את מרשם התיקים הפליליים ?

ניתן לגשת לתחנת משטרה, להזדהות באמצעות תעודת זהות או דרכון בר תוקף, ולבקש מהשוטר למסור לך תדפיס רישום.

האם רישום של תיקים סגורים זה כמו תיקים עם הרשעה ?

בהרשעה, בניגוד לתיקים פלילים סגורים, רק לנשיא המדינה יש סמכות לקצר תקופות התיישנות ותקופות מחיקה במסגרת הליכי חנינה.

מידע זה.

מי יכול לקבל את התדפיס של התיקים?

לפי החוק, התדפיס מיועד לעיונכם בלבד ואסור להעבירו לגורם שאינו זכאי לקבלו.

גם למעסיקים אסור לדרוש דבר אשר בטעות מכונה –  "תעודת יושר" (תדפיס מידע פלילי שהמשטרה מנפקת עפ"י חוק)

ולכאורה, בקשה כזו היא עבירה פלילית לפי חוק המרשם הפלילי, ודינה שנתיים מאסר.

אז מי יכול לראות את התיקים הסגורים:

גופים בטחוניים יכולים לראות את המידע הזה כולל שוטרי משטרת ישראל.

במשרד אורי קינן ושות' מתמחים בהגשת בקשות למחיקת רישום משטרתי.

Back to top button