חדשות הארץמבזקים

השרה זנדברג פועלת להאריך את איסור הציד של השליו הנודד והתור המצוי

החוק להגנת חיית הבר קובע, כי כל חיית בר היא מוגנת, אלא אם השרה להגנת הסביבה הכריזה עליה כי היא "מזיק, ציד או חיית בר מטופחת". במסגרת תקנות להגנת חיית הבר, הוכרזו 11 מינים של חיות בר כציד, ובהם השליו הנודד והתורים למיניהם. משמעות ההכרזה על מין מסוים כחיית ציד היא, כי צידת הפרטים מהמין המוכרז אינה טעונה היתר צידה לפי מטרות מוגדרות, אלא מותרת לבעלי רישיונות ציד בעונת הציד ובמגבלות הקבועות בתקנות להגנת חיית הבר.

מכיוון שהמינים השליו הנודד והתור המצוי מצויים בסכנת הכחדה, החליט המשרד להגנת הסביבה לפני כשנה לגרוע מינים אלו מרשימת חיות הציד בהוראת שעה לתקופה של שנה, שתוקפה יסתיים בסוף חודש אוגוסט 2021 – https://did.li/QOB5q.

במהלך שנה זו נעשתה עבודה מקצועית של רשות הטבע והגנים, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, להערכת מצב המינים לצורך גיבוש המלצה על המשך ההגנה על מינים אלו. ממצאי העבודה מצביעים על צורך בהארכת הוראת השעה בכל הנוגע לשלווים, ואף על הצורך לגרוע את המין מרשימת חיות הציד דרך קבע.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

לעניין המין תור מצוי נמצא, כי דרוש מחקר לתקופה של שלוש שנים לפחות לצורך גיבוש המלצה מקצועית לממשק הציד הנכון לטווח ארוך. במהלך תקופה זו מוצע כי המין ייגרע מרשימת חיות הציד בתקופה החופפת בין עונת הציד לתקופה בה המין מקייץ ונודד בארצנו – בין ראשית ספטמבר לאמצע אוקטובר בכל שנה.

טיוטת ההארכה של הוראת השעה מתפרסמת היום (רביעי) להערות הציבור לתקופה של שבוע ימים, במטרה להשלים את הליך החקיקה עד ל-31 באוגוסט 2021.

ישראל היא מדינה קטנה עם צורכי פיתוח גדולים וגידול אוכלוסייה מהיר. לפי דוח מצב הטבע של ישראל לשנת 2018, קצב אובדן השטחים הפתוחים בישראל הוא הגבוה ביותר מזה 20 שנה הנובע מצורכי הפיתוח, מה שמוביל להתדרדרות המגוון הביולוגי בישראל. מעבר לאובדן השטחים הפתוחים ובתי הגידול הטבעיים בישראל, הציד הוא גורם משמעותי נוסף לפגיעה במגוון הביולוגי בישראל ובעולם.

על-פי העדכונים האחרונים בספר האדום של החולייתנים, 42.7% מבין 213 מיני העופות המקננים בישראל מוגדרים בסיכון. נתון זה נובע בין היתר מתוספת של כ-20 מינים חדשים לרשימה מאז ההערכה האחרונה שנעשתה בשנת 2002. מדינת ישראל מחויבות לשמירה על המגוון ביולוגי בהיותה צד לאמנת המגוון הביולוגי (CBD) ועל אוכלוסיות ציפורים נודדות גם בהיותה צד לאמנת המינים הנודדים (CMS).

בשל הירידה הדרסטית באוכלוסיות של מיני חיות הבר בישראל, המקומיים והנודדים, ולאור משבר המגוון הביולוגי העולמי, כמו גם בשל חובתה של ישראל על פי האמנות הבין-לאומיות, יש לעשות את המרב על מנת להגן על אוכלוסיות ומינים בסיכון. ממחקר שיזמה רשות הטבע והגנים לעניין השליו הנודד, עולה כי צפיפות הקינון של מין זה בישראל נמוכה וגודל האוכלוסייה קטן ביותר.

ממצאי העבודה המקצועית שנערכה במהלך השנה האחרונה מצביעים על הצורך בגריעת השליו באופן קבוע מרשימת חיות הציד. עם זאת, עקב דחיפות המשך ההגנה על התור כבר החל מעונת הציד הקרובה, המתחילה ב-1 בספטמבר, לעת זו בכוונת השרה להאריך את הוראת השעה לשלוש שנים, כאשר במקביל עובד המשרד להגנת הסביבה על תיקון קבע של התקנות.

לעניין המין תור מצוי, המידע שהצטבר ערב התקנת הוראת השעה הקיימת הצביע על ירידה חדה, משמעותית ועקבית של אוכלוסייתו בשני העשורים האחרונים. הנתונים העדכניים מצביעים על ירידה של כ-30-50% בצפיפות של התורים המצויים המקננים בישראל, ובאוכלוסייה הנודדת הירידה במספרם היא משמעותית אף יותר. נתונים אלה הובילו לגריעתו מרשימת חיות הציד ובפועל לאיסור על צידתו בשנה החולפת, זאת, בין היתר, על מנת לבחון את האפשרות להתאוששות המין. איסור הציד של מין זה לשלוש שנים נוספות יאפשר לבחון את כלל הגורמים המביאים לירידה באוכלוסייה ולקבוע את הממשק הנכון לשיפור מצבה.

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, אמרה: "בשל הירידה הדרמטית באוכלוסיות של מיני חיות הבר בישראל – המינים המקומיים והנודדים – ולאור משבר המגוון הביולוגי העולמי וחובתה של ישראל על-פי האמנות הבין-לאומיות, יש לעשות את המרב על מנת להגן על אוכלוסיות ומינים בסיכון. לאור מצבם של התור המצוי והשליו הנודד בישראל, החלטתי כצעד מיידי להאריך את הוראת השעה ולהמשיך את ההגנה עליהם כבר בעונת הציד הקרובה, המתחילה ב-1 בספטמבר. במקביל, בכוונתנו לגרוע את השליו הנודד באופן קבוע מרשימת חיות הציד, במסגרת קידום של תיקון לתקנות להגנת חיית הבר"

יהושוע שקדי, המדען הראשי של רשות הטבע והגנים, אמר: ״רשות הטבע והגנים רואה חשיבות רבה בהפסקת ציד השליו הנודד. מדובר בצעד הכרחי להגנה על מין זה. הרשות מברכת על הוראת השעה לגבי התור המצוי. ישנה סבירות גבוהה שנדרשות פעולות נוספות כדי להגן על התור והרשות תפעל יחד עם השותפים לבחון את הצעדים הנוספים הנדרשים"

מהחברה להגנת הטבע נמסר: "אנחנו מברכים על ההחלטה. אין שום סיבה, שבשנת 2021, יהיה מותר לצוד בישראל מינים של חיות בר המצויים בסכנת הכחדה "לצרכי ספורט". זה חייב להיפסק".

צילום: pixabay

Back to top button