כלכלהמבזקים

היקף התעסוקה במשק ביוני עלה בכ-25 אלף איש לעומת מאי

מנתוני חברת מס"ב (מרכז סליקה בנקאי), המפתחת ומפעילה את המערכת הלאומית המרכזית להעברת תשלומים בישראל, עולה כי המשק הישראלי ממשיך במגמת ההתאוששות ממשבר הקורונה ובחודש יוני 2021 נרשמה עליה של כ-25 אלף איש במספר מקבלי משכורות הנטו לעומת חודש מאי. במס"ב צופים כי על רקע החלטת הממשלה, שנכנסה לתוקף בחודש יוני, לשנות את מדיניות תשלום דמי האבטלה נראה במהלך החודשים הבאים עליה בהיקף התעסוקה במשק.

מספר מקבלי המשכורות בגין חודש מאי (20 ביוני 2021 עד 10 ביולי2021) עומד על 3.49 מיליון ישראלים. מדובר על עליה בשיעור של 0.68% לעומת החודש הקודם בו קיבלו שכר 3.47 מיליון ישראלים. מנתוני העברת "משכורות הנטו" בגין חודש יוני השנה עולה כי כמות מקבלי המשכורות במשק עלתה בהיקף של כ-25 אלף איש, אבל היא עדיין נמוכה בכ-160 אלף איש לעומת הכמות שקיבלה שכר בגין חודש מרץ 2020, לפני תחילת משבר הקורונה והשפעותיו על המשק הישראלי. במרץ 2020 הועברו תשלומי שכר ל-3.65 מיליון ישראלים, נתון גבוה ב-4.4% מכמות מקבלי השכר ביוני 2021.

היקף תשלומי השכר בגין חודש יוני רשם זינוק בשיעור של 12.99% ועמד על סכום כולל של 27.84 מיליארד ש״ח, לעומת סכום כולל של 24.64 מיליארד ש״ח ששולמו בגין משכורת מאי 2021. מדובר על עליה של יותר מ-3.2 מיליארד ש"ח לעומת הסכום שהועבר (בין התאריכים 20 במאי ל-10 ביוני) בגין משכורת חודש מאי. הזינוק בהיקף תשלומי השכר מיוחס לתשלום דמי ההבראה במשק המתבצע בגין משכורת חודש יוני במגזר הציבורי ובחלק מהמגזר הפרטי. מדובר בסכום הגבוה ביותר ששולם בגין השכר במשק והוא גבוה ביותר ממיליארד ש״ח לעומת משכורת יוני 2020 וגבוה בלמעלה מ-850 מיליון ש״ח לעומת היקף תשלומי השכר בגין משכורת יוני 2019.

שכר הנטו הממוצע ששולם בגין משכורת יוני עלה בשיעור של 13.08% לעומת השכר הממוצע ששולם בגין משכורת מאי. ביוני משולמים דמי ההבראה ומשכורת הנטו הממוצעת על סכום של 7,965.27 ש״ח לעומת סכום שכר נטו ממוצע של 7,097.51 ש"ח ששולם בחודש הקודם. שכר הנטו הממוצע בגין חודש יוני 2020 עמד על 7,974.39 ש״ח וביוני 2019 עמד השכר הממוצע על סכום של 7,739.55 ש״ח.

אודליה משה אוסטרובסקי, מנכ״לית מס״ב, אמרה: ״היקף תשלומי השכר במשק הגיע בחודש יוני לשיא של כמעט 28 מיליארד ש״ח. מדובר בנתון גבוה על רקע תשלום דמי ההבראה במגזר הציבורי ובחלק מהמגזר הפרטי. הנתון הזה מעיד על המשך מגמת ההתאוששות של שוק התעסוקה ממשבר הקורונה, למרות שהמשק עדיין רחוק ב-160 אלף משרות משיא ההעסקה טרום המשבר״.

חברת מס"ב הינה התשתית הלאומית להעברת כספים וציר מרכזי בפעילות הפיננסית בישראל. החברה מעבירה כ-90% מסך המשכורות במשק והסכומים המצויינים הם סכומי הנטו המועברים לחשבונות הבנק של מקבלי המשכורות. בדיקת מס"ב מתייחסת למשכורות במשק שהועברו בין ה-20 לחודש הקודם עד ל-10 בחודש העוקב.

צילום: freepik
Back to top button