מבזקים

נדחתה תביעה כנגד קו עיתונות והעיתונאי ישראל פריי

בית המשפט בראשל"צ דחה תביעה לשון הרע והוצאת דיבה שהוגשה כנגד מערכת קו עיתונות והעיתונאי ישראל פריי אשר יוצגו על ידי משרד עורכי הדין דור שוורצמן ושות'

ביום חמישי הסתיים הליך שנמשך כ- 4 שנים  בו ייצג הח"מ עו"ד דור שוורצמן, את מערכת קו עיתונות והעיתונאי ישראל פריי.

במסגרת התביעה תבע התובע תביעת לשון הרע, ובו טען שכתבה שפוסרמה במקומון בת ים השייך לקו עיתונות ואשר סיקר סכסוך בכן חסידי חב"ד בעיר בת ים הוציאה את דיבתו והשארועים המתוארים הינם "פרי דמינו" של הכתב.

במסגרת פסק הדין קבע השופט מוטי פירר, שלנתבעים עומדות הגנות המנויות בסעיפים 14 ו15 לחוק לשון הרע, דהיינו "אמת בפרסום" והגנת "תום הלב בפרסום"

בית המשפט קבע שהיה מדובר בפרסום אשר היווה עניין ציבורי, שכן למתגוררים בבת ים ובסביבתה וודאי יש עניין בסכסוך שבין שליחים הפועלים בעיר, וודאי כאשר מדובר במקומן. ואף ישנה חובה עיתונאית בפרסום הדברים.

ניתנה לתובע הזדמנות להגיב לפרסום, והתובע התנה זאת בתנאים לא סבירים שסורבו, ויש להניח ברמה גבוהה של וודאות כי לו היה מסור תגובתו הייתה זאת משולבת בגוף הכתבה. על אף שהתובע בחר של לתת תגובתו נתנה הכתבה ביטוי לשני הצדדים.

שמו של התובע גם לא פורסם, ועל כן אנשים אשר אינם מעורים במחלוקות לא היו יכולים לזהות אותו.

לא נמצא שהנתבעים מהווים שופר של איזה מהפלגי"ם בחב"ד, ו/או שהכתבה נעשתה בזדון או ברצון להשמיץ את התובע ולא נראה שניתנו משקל עודף לשיקולים זרים.

וחלקם הארי  של הדברים מובאים כציטוט בשם אומרם, והוכח שהמצוטטים בכתבה אכן אמרו את הדברים ועומדים מאחוריהם אף היום.

פסק הדין ממשיך את המגמה, שכאשר יוכח שעיתונאי מביא סיפור ונעשה בו תחקיר ותשאול בנורמות המקומות, וכאשר לא היה מדובר בכתבה שנעשתה לצורך ביזוי אדם אחר יעמדו לזכותו הגנת "תום הלב" ו"אמת בפרסום"

ת"א 6343-08-18

הח"מ עו"ד ומגשר דור שוורצמן ייצג את הנתבעים קו עיתונות וישראל פריי

עו"ד ומגשר דור שוורצמן מומחה בדיני משפחה ולשון הרע

ניר אליהו 0507722389

 

 

Back to top button