כלכלהמבזקים

מהפכת ייבוא של האוצר: מוצר שיעמוד ברגולציה האירופאית – ייכנס לארץ ללא בדיקות

שר האוצר אביגדור ליברמן, בשיתוף שרת הכלכלה, אורנה ברביבאי, יקדם במסגרת השינויים המבניים הנלווים לחוק התקציב לשנים 2021-2022, תכנית רוחבית לפתיחת המשק לייבוא לצורך הפחתת יוקר המחיה והגברת הפריון ביחס למדינות ה-OECD.

התכנית מתווה עקרונות מחייבים לקביעת רגולציה על יבוא מוצרים שנועדה להתאים את הרגולציה במדינת ישראל למדינות המפותחות ולהסיר חסמי סחר בייבוא מוצרים. זאת, לצד ביצוע הפחתה משמעותית לרגולציה ייחודית והפחתה בצורך בקבלת אישורים מקדימים או בדיקות מעבדה בכניסה למדינה.

התכנית מהווה צעד משמעותי בהצבת ישראל לצד המדינות המפותחות בכל הנוגע לדרישות חוקיות יבוא ומיישמת את המלצת ה-OECD למדינת ישראל.

התכנית מתבססת על רפורמה שנערכה בשוויץ בשנת 2010 – רפורמת "Cassis-De-Dijon" שנועדה להגדיל את היקפי הייבוא לשוויץ ולהביא לירידת מחירים. הקווים המנחים לתכנית הותוו כבר בשנת 2014 בהמלצות ועדת לנג שעוגנו בהחלטת ממשלה להגברת התחרות וייעול תהליכי האסדרה בתחום הייבוא.

התכנית מתווה לוחות זמנים ברורים וצפויה לחול בפעימות בתוך כשנה.

הצעדים העיקריים בתכנית:

  1. עדכון הרגולציה הישראלית לפי עקרונות של מדינות ה-OECD.

• התאמה לדרישות הרגולציה שחלות על יבוא במדינות מפותחות;

• שינוי משטר האכיפה למשטר של הצהרה על עמידה ברגולציה ומיקוד האכיפה לפי ניהול סיכונים (מעבר לאכיפה בדיעבד);

• התאמת הרגולציה כך שלא תמנע יבוא מקביל;

עקרונות אלו יחולו על רגולציה ישראלית קיימת וחדשה.

  1. רפורמת Cassis-De-Dijon – מסלול יבוא על בסיס עמידה ברגולציה של האיחוד האירופי או ארה"ב.

• יבוא מוצרים על בסיס עמידה ברגולציה של האיחוד האירופי או ארה"ב ושיווקם באותם גושי סחר בהתאמה;

• הייבוא יעשה במסלול ירוק על בסיס הגשת הצהרה;

  1. מסלול לייבוא מקביל:

• המסלול נועד לצורך הגברת התחרות בין הייבואנים על מוצרים קיימים בשוק, ולעודד כניסת יבואנים קטנים במוצרים המיובאים כיום בבלעדיות.

• יבוא מוצר יתאפשר על בסיס הגשת הצהרה על התאמה למוצר המשווק בישראל וצירוף בדיקת מעבדה המאמתת את ההתאמה ללא צורך במסמכים מהיצרן המקורי;

פעימה מיידית – רפורמה בתקינה:

• בתאריך ה-1 ביוני 2022 יעברו כל המוצרים שחייבים בתקן רשמי למסלול של הצהרה על עמידה בתקן בכניסה לשוק ואכיפה בדיעבד;

• על פי דוח RIA שנערך במשרד הכלכלה והתעשייה, מהלך זה לבדו צפוי לחסוך לציבור הצרכנים כמיליארד שקלים בשנה.

  1. הגברת חובות היבואן והאחריות החלה עליו להגדלת יעילות האכיפה, על ידי שיפור מערכות ניהול הסיכונים וחיזוק הפיקוח.

שר האוצר, אביגדור ליברמן, אמר: "פתיחת השוק לייבוא ולתחרות היא השלב הראשון בסל הפתרונות שאני מקדם לטיפול ביוקר המחיה בישראל. אין סיבה שמוצר שמאושר לשימוש בארה"ב ואירופה יידרש לאישורים ולתקינה שונה בישראל. הגיע הזמן להקל ולפשט את התהליכים, תוך שאנו נוהגים באחריות הנדרשת על מנת ולאפשר לעסקים ולצרכנים ליהנות ממגוון רחב יותר של מוצרים במחירים תחרותיים. אני מודה לשרת הכלכלה והתעשייה על שיתוף פעולה פורה ועל הבנה עמוקה בצורך בצעד חשוב זה".

שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי, ציינה: "הרפורמה נעשית בשיתוף פעולה מלא בין משרד האוצר למשרד הכלכלה והתעשייה ומצטרפת לשורת רפורמות, ובראשן הרפורמה ברגולציה, שמטרתן לחזק את כושר התחרות של המגזר העסקי, להפחית חסמים לפעילות עסקית, להגביר את יעילות המשק ולהגדיל את הפריון, וזאת במטרה להביא לצמיחה גבוהה של הכלכלה לרבות הייצור והתעשייה הישראלית".

מהפכת ייבוא של האוצר: מוצר שיעמוד ברגולציה האירופאית - ייכנס לארץ ללא בדיקות
צילום: freepik
Back to top button