מבזקים

הקיצוץ בסבסוד מעונות היום לאברכים יידחה לחודש נובמבר

בצעד משותף החליטו שר האוצר ושרת הכלכלה והתעשייה להעניק חודשיים נוספים להיערכות מערכת החינוך, שוק התעסוקה והמשפחות עצמן לדבר ההחלטה לשנות את הקריטריונים לזכאים בסבסוד עלות מעונות היום. ההחלטה שעניינה עידוד תעסוקה ומתן סבסוד בשכר הלימוד למעונות היום למשפחה ששני בני הזוג עובדים או רוכשים הכשרה מקצועית ו/או השכלה גבוהה לשם תעסוקה תיושם במלואה ותיכנס לתוקף ב-1 בנובמבר 2021.

Back to top button