מבזקים

הוועדה המסדרת בראשות ח"כ עידית סילמן תתכנס לדיון בהצעות חוק

הוועדה המסדרת בראשות חברת הכנסת עידית סילמן תתכנס לדיון מחר (שני) בנושאים הבאים על סדר היום:

א. הצעה בדבר הרכב הוועדות הקבועות ויושבי הראש שלהן.
ב. מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת.
ג. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) ( מ/1429) בכל הקריאות.
ד. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק הבאות, לשם הכנתן לקריאה שנייה ושלישית:
1. הצעת חוק לתיקון פקודת המכרות (מ/1403).
2. הצעת חוק התקשורת (שינוי מתכונת האסדרה בתחום הבזק) (מ/1404).
ה. הארכת החלטת ועדת הכנסת בדבר השתתפות חה"כ בישיבות ועדה בדרך של היוועדות חזותית בתקופת התפשטות נגיף הקורונה.

Back to top button