מבזקים

ממשלת ישראל החלה לאשר העברת גופים של החברה הבדואית למשרד העבודה

ממשלת ישראל החלה לפני זמן קצר (ראשון) לאשר, באמצעות משאל טלפוני, את העברת גופים ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. גופים אלו מועברים במסגרת מימוש ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו לפני הקמת הממשלה. הגופים המדוברים הם האגף הבכיר לפיתוח כלכלי-חברתי בחברה הבדואית בנגב והרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.

Back to top button