בריאות

היום הבינלאומי ללא עישון: 20% מהישראלים דיווחו כי הם מעשנים

היום הבינלאומי ללא עישון מצוין בכל העולם וגם בישראל בתאריך ה-31 במאי, במטרה להעלות מודעות לנזקי העישון, לעודד גמילה מעישון ולהגן על הנוער מפני תעשיית הטבק. נזקי העישון חמורים, ומדי שנה נפטרים בישראל כ- 8,000 נשים וגברים כתוצאה מעישון מוצרי טבק.

משרד הבריאות מוביל את יישום התכנית הלאומית לצמצום העישון ונזקיו, ובשנים האחרונות חלה התקדמות רבה בתחום זה בישראל – הן במניעת התחלת עישון והן בעידוד הגמילה מעישון. בפברואר 2020 המוקד הטלפוני לגמילה מעישון של משרד הבריאות החל את פעילותו באופן רציף ומלא, ופעל לאורך כל תקופת משבר הקורונה, על מנת להעניק לפונים ייעוץ גמילה מעישון.
 
דו"ח שר הבריאות על העישון בישראל לשנת 2020 יפורסם ברבעון השלישי של שנת 2021, ויפרט על ההתקדמות והשינויים שחלו בתחום המאבק בעישון מהיבטים שונים. אלו נתונים מתוך הדו"ח הצפוי:
 
נתוני עישון בזמן קורונה

במהלך מאי ועד ספטמבר 2020 ערך המרכז הלאומי לבקרת מחלות (המלב"ם) סקר בקרב האוכלוסייה הבוגרת לבחינת השינויים בהרגלי העישון בעקבות מגפת הקורונה. בסקר נמצא כי אין שינוי באחוז המעשנים: 20% דיווחו כי הם מעשנים, ורק 0.5% דיווחו שהפסיקו לעשן מאז פרוץ הקורונה.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

בקרב המעשנים 26.7% דיווחו שהם מעשנים יותר מאז פרוץ המגפה, בממוצע דווח על תוספת של 13 סיגריות ליום. כמו כן, 56.9% מהמרואיינים המעשנים דיווחו שאף פעם לא עישנו בנוכחות בני הבית, ללא הבדל בין יהודים לערבים.
 
עישון בקרב בני נוער

מנתוני סקר HBSC 2018-2019 שיוצגו בדו"ח שר הבריאות בהרחבה, כ- 15% מהתלמידים מדווחים על התנסות בעישון סיגריות לעומת כ- 25% המדווחים על התנסות בעישון נרגילה.
 
נמצא כי בנים מדווחים בשיעור גבוה יותר באופן משמעותי מבנות הן על עישון סיגריות והן על עישון נרגילה, בכל שכבות הגיל ובשני המגזרים – היהודי והערבי. כמו כן, ניכרת מגמת ירידה משמעותית בין השנים 1998 ל- 2019, ועישון סיגריות ונרגילה שכיח יותר בקרב המגזר הערבי לעומת המגזר היהודי.
 
סקר בנושא עישון סיגריות אלקטרוניות בקרב בני נוער שערך משרד הבריאות בשנת 2019, מצא כי יותר מרבע מבני הנוער השתמשו בסיגריה אלקטרונית. עבור שישית מהם סיגריה אלקטרונית הייתה התנסות העישון הראשונה, לעיתים כבר בגיל 12, כשהתפיסה שסיגריה אלקטרונית "פחות מזיקה” מהווה את המניע המרכזי לשימוש. עוד נמצא בסקר כי חמישית מבני הנוער מעשנים, ובחלוקה בי המינים, בנים מעשנים יותר משמעותית מבנות. בקרב המעשנים, כמחצית מעשנים סיגריות טבק מחפיסה ושיעור דומה מדווחים על שימוש בסיגריות אלקטרוניות.
 
עישון באוכלוסייה הבוגרת – סקר בריאות לאומי

"סקר בריאות לאומי בישראל–4" (INHIS-4), בוצע החל מדצמבר 2018 ועד מרץ 2020. מנתוני הסקר המלאים עולה כי  שיעור העישון בכלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל (גילאי 21 ומעלה) בשנת 2020 הוא 20.1% בהשוואה ל- 20% בשנת  2019. שיעור העישון בקרב גברים גבוה מהשיעור בקרב נשים: 25.6% ו- 14.8%, בהתאמה. שיעור העישון בקרב ערבים גבוה מהשיעור בקרב יהודים: 24.4% ו- 19.1%, בהתאמה.

שיעורי העישון נמוכים יותר אצל אנשים בעלי השכלה גבוהה (17.4%) בהשוואה לבעלי השכלה בינונית ונמוכה (30.1% ו- 31.6%, בהתאמה).שיעור העישון בקרב גברים בישראל (25.6%) גבוה מהממוצע הכולל במדינות ה-OECD (22.5%). שיעור העישון בקרב נשים בישראל (14.8%) גבוה במעט מהממוצע הכולל במדינות ה- OECD  (13.9%).

1.6% מהמרואיינים דיווחו על שימוש בסיגריה אלקטרונית ו/או אייקוס, 2.9% בקרב גברים ו- 0.4% בקרב נשים. שיעור השימוש בקרב ערבים היה גבוה יותר מהשיעור בקרב יהודים (2.8% ו- 1.2% בהתאמה).
 
גמילה מעישון  – מוקד משרד הבריאות מאפשר סיוע לגמילה מעישון בחינם, ללא צורך בהפניית רופא

בשנת 2020 הורחב הסיוע בגמילה מעישון הניתן בישראל. בקופות החולים, בנוסף לסדנאות הקבוצתיות לגמילה מעישון, ניתן לקבל ייעוץ אישי מיועץ גמילה או מרופא המשפחה. כמו כן, ניתן לקבל יעוץ אישי לגמילה מעישון בטלפון, דרך מוקדי הגמילה מעישון הטלפוניים של הקופות או מוקד הגמילה מעישון הטלפוני של משרד הבריאות.
 
בשנת 2020, במקביל להתמודדות עם מגפת הקורונה, פנו 26,015 מעשנים לסיוע בגמילה מעישון, ירידה של כ-10% בהשוואה לשנת 2019. מספר הפונים לסיוע בגמילה מעישון בשנה עדין נמוך מאוד ועומד על כ- 2.5% מכלל המעשנים בישראל. בשנה החולפת עשו שימוש בסדנת הגמילה של משרד הבריאות באמצעות המוקד הטלפוני של משרד הבריאות, כ- 2,000 מעשנים. בכל יום ישנן כ-100 שיחות גמילה במסגרת הסדנאות.

למידע נוסף וקבלת שירותי גמילה ניתן לפנות למוקד הלאומי לגמילה מעישון של משרד הבריאות בטלפון, 6800*.  המוקד מספק תכנית גמילה מעישון הנפרסת על פני חודש וחצי, שיחה אחת בכל שבוע, ונקבעת בהתאם לנוחות המעשן. בעת הצורך ניתן לפרוס את קצב הטיפול על פני משך זמן ארוך יותר.
 
היבטים כלכליים במוצרי עישון

תקבולי המדינה ממיסי קנייה על כלל מוצרי הטבק בשנת 2020 היו כ- 7.2 מיליארד ₪. בשנת 2020 היו הכנסות המדינה ממיסי קנייה על סיגריות בלבד כ-6.5 מיליארד ש"ח, מהם כ- 6.04 מיליארד ש"ח על סיגריות מיובאות וכ- 495 מיליון ש"ח על סיגריות מייצור מקומי. מוצרי טבק "אחרים", בהם טבק לעישון, טבק לנרגילות, טבק למקטרת, סיגרים ויחידות טבק לחימום, הוסיפו לקופת המדינה עוד כ- 743 מיליון ש"ח. לסך תקבולי המדינה ממיסוי על מוצרי טבק יש להוסיף את תקבולי המע"מ בגובה של יותר ממיליארד ש"ח נוספים.

בשנת 2020 נרשמה עליה ביבוא הסיגריות בשיעור של כ-15%, זאת בעיקר כתחליף לרכישת סיגריות בדיוטי פרי ובחו"ל, שנעצרו בעקבות סגירת השמיים בזמן מגפת הקורונה. בסך הכל יובאו לישראל כ-317 מיליון חפיסות סיגריות, בנוסף לכ-27 מיליון חפיסות מייצור מקומי. זהו המשך של מגמת הירידה בייצור סיגריות מקומיות, לצד מגמת העלייה בייבוא סיגריות תוצרת חוץ.

עלייה דומה של כ-15% נרשמה בייבוא טבק לגלגול. סה"כ יובאו כ-500 טון טבק לגלגול, זאת בהשוואה ל- 432 טון בשנת 2019 ול-873 טון בשנת 2018. שינויים אלו בייבוא טבק לגלגול נגרמו כתוצאה מהשוואת נטל המס בין טבק לגלגול וסיגריות, מפברואר 2019. בייבוא טבק לנרגילה נרשמה בשנת 2020 ירידה חדה של כ-47% בהשוואה לשנת 2019, עם ייבוא וייצור מקומי של כ-78 טון בלבד לעומת 165 טון בשנת 2019. לעומת זאת נרשם ייבוא של כ-45 טון "הרבל", תערובת צמחית לעישון בנרגילה שאינה מכילה טבק ומהווה חלופה זולה לטבק לנרגילה.
 
הוצאות על פרסום מוצרי טבק

במהלך שנת 2019 השקיעו חברות הטבק והניקוטין בישראל 36.7 מיליון ₪  בפרסומות, חסויות, וקידום מכירות. ירידה משמעותית של כ- 27.5 מיליון ₪ מהתקציב אשתקד.  אנו עדים בנתונים אלו להצלחה ולהשפעה המשמעותית של חוק איסור פרסומות. בעקבות כניסתו לתוקף של החוק והגבלת השיווק על מוצרי הטבק והעישון, הוגבלה מאוד יכולתה של תעשיית הטבק והניקוטין לפרסם בהיקפים גדולים. הדרישה החוקית להסתרת מוצרי העישון בנקודות המכירה גרמה לחברות להשקיע בסיוע לחנויות ברכישת מעמדים מותאמים והתקנתם. העיתונות הכתובה נותרה עדין ערוץ הפרסום הציבורי המשמעותי של תעשייה זו. במקביל עדין קיימת גם פעילות פרסום באמצעות דיוור ישיר ועידוד לקוחות החברה המעשנים לשמש כסוכני פרסום ישירות מול חבריהם, בתמורה להטבות אישיות.

צילום: freepik
                                                                

Back to top button