חדשות הארץ

משרד המשפטים מקדם רפורמה בתהליך ההכשרה של שמאי מקרקעין בישראל

בחודשים האחרונים קיים משרד השפטים בדיקה מקיפה של הרגולציה הקיימת ביחס למקצוע שמאות המקרקעין, בדגש על הליך ההכשרה והרישוי של המבקשים לעסוק במקצוע. במסגרת הבדיקה, נבחנו הדרישות הרגולטוריות ממי שמבקש לעסוק במקצוע והחסמים העומדים בפניו באמצעות שיתוף נרחב של הציבור, ראיונות עומק עם בעלי עניין, מחקר משווה עולמי והערכת השפעות הרגולציה. כמו כן נערכה פנייה למוסדות לימוד המקיימים תכניות לימוד בשמאות מקרקעין. לאחרונה הוצגו למועצת שמאי המקרקעין ממצאי הבדיקה וההמלצות שגובשו בעקבותיה.

מועצת שמאי המקרקעין אישרה את עיקרי ההמלצות, ולפיהן המעוניין לעסוק בשמאות מקרקעין יידרש ללמוד תואר ראשון או תואר שני בעל זיקה לתחום שמאות המקרקעין, בשילוב לימודים עיוניים ומעשיים בתחום. זאת במטרה להעמיק את הידע המקצועי של העוסקים בתחום. סטודנטים שיסיימו את לימודיהם האקדמיים בהצלחה יידרשו לעבור התמחות בשמאות מקרקעין, במתכונת הקיימת היום, ובסיומה ייבחנו בבחינת רישוי מקיפה אחת בלבד במועצת שמאי המקרקעין וזאת חלף 14 בחינות הנערכות היום באמצעות מנהלת היחידות המקצועיות במשרד המשפטים. יישום הרפורמה מחייב את אישורו של שר המשפטים, תיקוני חקיקה ומיסוד תכנית לימודים התואמת את הידע המקצועי ששמאי מקרקעין נדרש לרכוש במהלך לימודיו. משרד המשפטים יעסוק בתקופה הקרובה בהכנות הנדרשות לקראת יישום תכנית זו ובין היתר הוקם צוות עבודה שיעבוד מול המוסדות האקדמיים בהשתתפות: מר אוהד עיני, השמאי הממשלתי, גב' קרן רבי, סמנכ"לית השירות וראש מנהלת היחידות המקצועיות ומר חיים מסילתי, יו"ר לשכת שמאי המקרקעין. בנוסף, במשרד המשפטים בוחנים בימים אלה כיצד יינתן מענה ל"דור הביניים" שכבר החל את  תהליך ההסמכה וטרם השלימו, וזאת מתוך הכרה בחשיבות התאמת הלימודים גם לציבור זה.
 
סיגל יעקבי, מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים אמרה: "אנחנו רואים חשיבות רבה בקידום התהליך במקצוע שמאות מקרקעין. המשמעות הגדולה היא בכך, שרק בעלי התארים הרלוונטיים יוכלו ללמוד ולעסוק במקצוע זה, מהלך שיגרום לשיפור משמעותי בתהליך ההכשרה למקצוע. אנו מקווים כי באמצעות שיתוף פעולה בין משרד המשפטים והמוסדות האקדמיים נצליח לקדם את התהליך בהקדם ובצורה המיטבית".   
 

Back to top button