משפטי/פלילי

סנגוריו של בן אוליאל לעליון: לבטל את איסור פרסום נימוקי הערעור

בתגובה לצו איסור הפרסום על נימוקי ערעורו של בן אוליאל שלחו היום (שני) סנגוריו, עו"ד יהושע רזניק ועו"ד אביגדור פלדמן, בקשה דחופה לבית המשפט העליון בבקשה לבטל את הצו. בבקשה נכתב כי כל המתואר בערער הותר לפרסום בעבר, ואין בו התייחסות לאמצעי החקירה החסויים שהפעיל השב"כ על בן אוליאל בחקירותיו. נימוקי הערעור הוגשו שבוע שעבר לבית המשפט העליון, בהם דרשו עורכי דינו של בן אוליאל לזכותו בתיק, זאת בין השאר בשל כך שהודאותיו של בן אוליאל הוצאו בעינויים. שופט בימ"ש העליון אלכס שטיין קיבל את בקשת הפרקליטות ואישר ביום חמישי האחרון צו איסור פרסום זמני על נימוקי הערער.

בבקשת ביטול הצו ציינו עורכי דינו של בן אוליאל כי "כל שמופיע ומצוטט בערער הוא מתוך החלטה במשפט הזוטא שהותרה לפרסום.. אין בערעור פירוט, התייחסות או אזכור של החלקים החסויים. די למערער שהחלקים הגלויים כדי להצביע על מהותם מעוררת הסלידה ומעלה קבס של העינויים שהופעלו על המערער". בהמשך הפניה צוטטה ההחלטה שהותרה לפרסום ממשפט הזוטא "אני סבורה כי לא ניתן לקבל את הודאות הנאשמים שניתנו במהלך חקירות הצורך בענייננו כראיה קבילה. . האמצעים המיוחדים שהופעלו פגעו בזכותם של הנאשמים לשלמות הגוף והנפש וכללו פגיעה פיסית, לחץ נפשי ואלמנטים של השפלה ופגיעה בכבוד".

עוד פורסם במשפט הזוטא כי "בחינת האמצעים שהופעלו, תדירותם ומשך הפעלתם, כמו גם תיאור הנאשמים והחוקרים את מהלך החקירות, מחייבת לקבוע כי מדובר בפגיעה חמורה בזכויות היסוד הבסיסיות.. פגיעה זו מחייבת פסילתן של ההודאות בענייננו, אף מבלי לבחון את השפעתם בפועל של האמצעים על חופשיות רצונם של הנחקרים". בבקשה נטען כי לא היה מקום להוצאת צו איסור הפרסום, היות והערעור מפנה רק לפסק הדין הגלוי של בית המשפט מרכז. לפי הנכתב בבקשה, טענת הפרקליטות כי הערעור כלל פירוט של אמצעי חקירה חסויים אינה אמת. עורכי הדין הדגישו כי לא נמסרו להם החלקים החסויים, ויתרה מכך "לא ביקשו לקבל חלקים אלה כי לא נזקקו להם לצורך הערעור".

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

לכן, כאמור, הינם מבקשים מבית המשפט להורות על ביטול הצו הזמני האוסר פרסום נימוקי ההחלטה. לדבריהם בקשת הפרקליטות לצו איסור פרסום הטעתה את בית המשפט להניח כי נכללו בערעור אמצעי חקירה או שיטות חקירה שלא נכללו בהחלטה הגלויה שפורסמה בעבר. נזכיר כי בשבוע שעבר שוט בימ"ש העליון אלכס שטיין קיבל את בקשת הפרקליטות והוציא צו איסור פרסום זמני על נימוקי הערעור של עמירם בן אוליאל לעליון. בהחלטה קבע השופט שטיין כי בתוך שבוע תפרט הפרקליטות על אלו סעיפים בערעור בכוונתה לבקש את צו איסור הפרסום הקבוע. נציין כי מדובר בבקשה חריגה ביותר של הפרקליטות.

Back to top button