חדשות הארץ

ועדת החוקה תדון בנוגע להארכה אוטומטית של רישיונות רגולטוריים

ועדת החוקה תדון מחר (חמישי) בשעה 10:00 בבוקר בהצעת חוק להארכה אוטומטית של רישיונות רגולטוריים בתקופת הקורונה. הוועדה בראשות ח"כ יעקב אשר תכין לקריאות 3-2 את הצעת החוק שנועדה לקבוע את ההארכה האוטומטית בדומה להסדרים שנקבעו מתחילת ההתמודדות עם משבר הקורונה.

בשל חוסר הוודאות לגבי חזרתו לפעילות מלאה של המשק בישראל, מוצע להמשיך ולהאריך את תקופת תוקפם של אישורים שפקעו ויפקעו בתקופה של שנה מה-1.10.20. עוד לפי המוצע, רה"מ יהיה רשאי לאריך תקופה זו בתקופות של עד 6 חודשים בצו באישור הממשלה וועדה רלבנטית בכנסת בשל נסיבות משקיות חריגות ובכפוף למצב חירום בשל נגיף הקורונה. אישורים שתוקפם עד שנה יוארכו בשלושה חודשים; אישורים שתוקפם משנה ועד שלוש שנים יוארכו בחצי שנה ואישורים שתוקפם שלוש שנים ומעלה יוארכו בשנה.

Back to top button