כלכלה

בנק ישראל: העלות הישירה השבועית של הסגר – 3 עד 3.5 מיליארד ש"ח

בנק ישראל עדכן היום (רביעי) את הערכתו לעלות המעבר לסגר מלא החל מחצות ביום הימים חמישי ושישי הקרובים, זאת בעקבות החלטת הממשלה מאמש.

במסגרת הסגר המעודכן שאושר אמש תצומצם הנוכחות במקומות עבודה, יסגרו מקומות עבודה שמקבלים קהל, ובראשם המסחר, השירותים האישיים מקרוב והמלונות באיים הירוקים. בנוסף, כעת, הפעילות הפרונטאלית בכלל מערכת החינוך, למעט החינוך המיוחד, תיסגר (מעבר ללמידה מרחוק). היציאה מהבית לצרכים שאינם חיוניים תוגבל לק"מ 1 והופחת הסף המותר להתקהלות ל-5 אנשים בחלל סגור ול-10 אנשים בחלל פתוח.

עוד נקבע כי, המסעדות, הסגורות לישיבה עוד מהסגר השני, תוכלנה לפעול רק במשלוחים. נציין, כי מרבית החינוך הלא-פורמאלי (חוגים), פעילות התרבות ואולמות האירועים סגורים עוד מהסגר השני וצפויים להישאר כך. מכלול ההגבלות (כפי שמסתמן כעת, דומות בעיקרן לאלה שהיו בסגר השני). בתזכיר קצר זה נעריך את עלות הכניסה לסגר הדוק זה, על בסיס ניסיון העבר.

על סמך נתוני החשבונאות הלאומית (לשלושת הרביעים הראשונים) ואינדיקטורים נוספים, ביצענו הערכה לגבי שיעור הפעילות במשק בכל אחד מהחודשים ינואר-אוקטובר (איור 1 ולוח 1). אנו מעריכים כי שיעור הפעילות הממוצע שהיה בחודש אפריל, בו חל הסגר הראשון, עמד על 80%. יש לציין כי זה הממוצע לאפריל, כאשר בסוף החודש כבר החלו הקלות ובתחילת החודש חל חול המועד פסח בו הפעילות ממילא נמוכה. לכן, ניתן להעריך שבשיאו של הסגר הראשון, לפני חג הפסח, שיעור הפעילות היה נמוך יותר.

אחרי הסגר הראשון, כאשר נפתח המשק, הפעילות זינקה מהר כך ששיעור הפעילות הממוצע בחודשי הקיץ (לפני הסגר השני) עמד על 95%. הסגר השני, שהחל בסוף ספטמבר, גרר פחות פגיעה בפעילות על אף שההוראות בו היו מחמירות ביחס לסגר הראשון. הפגיעה הפחותה בפעילות נבעה, ככל הנראה, מהיערכות של העסקים לעבודה מרחוק וקיום חלקי של ההנחיות. אנו מעריכים שבממוצע חודש אוקטובר, שיעור הפעילות עמד לכל הפחות על 88%. משמעותו של כל שבוע בו הפעילות ברמה זו, להבדיל מפעילות מלאה, הוא הפסד תוצר של 3.2 מיליארד ש"ח.

בשקלול מכלול אלו, ניתן להעריך כי העלות השבועית של הסגר שיחל בשבוע הבא היא כ- 3.0 עד 3.5 מיליארד ש"ח לשבוע (עלות תוספתית של 1.7 עד 2.2 מיליארד ש"ח ביחס לשגרת קורונה שהתקיימה בקיץ).

מדובר בעלות הישירה בלבד בתקופת הסגר. היא אינה כוללת עלויות מתמשכות שייגרמו, למשל, מפשיטות רגל של עסקים ואבטלה מתמשכת. כמו כן, נספר באומדן העלויות רק פעילויות שערכן הכספי מכוסה בהגדרות התמ"ג של החשבונאות הלאומית. כלומר, היא אינה כוללת פגיעות כגון פגיעה בחופש התנועה של האזרחים, תועלת לפרטים שאינה מתומחרת בכסף (טיולים בטבע, ביקור משפחה), פגיעה בבריאות כתוצאה מדחיית טיפולים רפואיים לא דחופים, פגיעה חינוכית בילדים ועוד. ​​

בנק ישראל: העלות הישירה השבועית של הסגר - 3 עד 3.5 מיליארד ש"ח
צילום: דוברות המשטרה
Back to top button