צבא וביטחון

דו"ח ביניים של חה"א: התרסקות המטוס בקורס הטיס נבעה מחוסר שליטה

צוות המומחים בראשות אלוף-משנה א' הציג אתמול (רביעי) למפקד חיל האוויר, אלוף עמיקם נורקין, את ממצאי דו"ח ביניים מספר שתיים של צוות תחקיר המומחים שהוקם בעקבות תאונת מטוס ה"סנונית" שהתרחשה ב-24 בנובמבר, בה נהרגו מדריך הטיסה רב-סרן (מיל׳) איתי זיידן ז״ל ופרח הטיס רב-טוראי ליהוא בן-בסה ז״ל. מטרת הצוות היא להציג ממצאים חדשים, קביעת כיווני חקירה להמשך, והמלצות לפעולות הנדרשות כדי להחזיר את הסד"כ לטיסה.

ממסקנות דו"ח ביניים מספר שתיים עולה כי בשלב זה ניתן לקבוע כי התאונה נגרמה בשל חוסר שליטה בטיסה שהתפתח במהלך התרגול. צוות התחקיר אינו יכול להצביע בשלב זה מה גרם למטוס להיכנס לתמרון לא נשלט.

צוות התחקיר ממשיך לבדוק שני כיוונים עיקריים:

1. תפעול הטסתי שהוציא את המטוס מחוץ למעטפת הטיסה.

2. תקלה טכנית במנוע או בהגאים במהלך תפעול הטסתי, שתרמה ליציאת המטוס ממעטפת הטיסה.

עוד עולה מדו"ח ביניים מספר שתיים כי עברו ככל הנראה בין 10 ל-20 שניות ממגע המכ"ם האחרון של המטוס ועד פגיעתו בקרקע, ומניתוח הממצאים באתר התאונה ושברי המטוס, המטוס פגע בקרקע, לא בוצע ניסיון לנטישת המטוס, הצוות נהרג כתוצאה מהפגיעה בקרקע והמטוס נמחה ברובו.

בנוסף, התבצעה טיסת בדיקה ייעודית על מטוס ה"סנונית" ע"י טייסי ניסוי מטייסת מנ"ט (מרכז ניסויי טיסה), ששחזרו את מתווה הטיסה במאפיינים שדמו ליום התאונה (שעה ומזג אוויר). כמו כן בוצעה פנייה ליצרנית המטוס שביצעה גם היא טיסת בדיקה לבקשת חיל האוויר.

חברת המטוס הגיעה לארץ לסייע בבדיקות הטכניות. בנוסף, המנוע ומדחף המטוס נשלחו לבדיקות מקיפות בארה"ב ועברו תהליך חקירה יסודי.

נדגיש כי חקירת המנוע וחקירת מערכת ההיגוי לא הסתיימו, לא נמצאו עדויות לכשל טכני במנוע או במערכת ההיגוי. קיימים רכיבים שבשל מצבם לאחר התאונה לא ניתן למצות את חקירתם ולשלול את תרומתם לתאונה.

צוות המומחים בראשות אלוף-משנה א׳ ממשיך לחקור את נסיבות התאונה, והמליץ למפקד חיל האוויר על החזרת סד"כ מטוסי ה"סנונית" לטיסות, לאחר בדיקות טכניות מקיפות ומיוחדות שיבוצעו לכלל הרכיבים שלא ניתן לשלול האם תרמו לתאונה.

עוד הציג צוות תחקיר המומחים למפקד חיל האוויר המלצות נוספות ביניהן: הסתכלות רחבה על כלל תרגילי טייסת מיון בגובה נמוך, כך שיאפשרו שולי בטיחות רחבים מספיק להתמודדות עם מצב טיסתי מורכב, הגבלות גבהי תרגילי מיון במטוסי ה״סנונית״ עד השלמת תחקיר צוות המומחים, ביצוע טיסות "תכונות" טיסה במטוס ה״סנונית״ להכשרה מעמיקה יותר על מעטפת מטוס ה״סנונית״ כדי לשפר את יכולת התמודדות הטייסים במצבי טיסה מורכבים, הקמת מרכז הדרכה ל"סנונית", והשלמת התקנת מערכת תחקור חדשה בכלל המטוסים.

מפקד חיל האוויר, אלוף עמיקם נורקין, קיבל את ממצאי דו"ח הביניים השני ואישר את כיווני החקירה להמשך. בנוסף, החליט מפקד חיל האוויר, בהמשך למסקנות דוח הביניים ולהמלצת הצוות, להחזיר את מערך מטוסי ה״סנונית״ לטיסות אימונים ומיון באופן הדרגתי, ולאחר כלל הבדיקות והפעולות שנקבעו. זאת בשל ממצאי דו"ח הביניים השני של התחקיר, אשר סיפקו מידע על הגורמים האפשריים לקרות התאונה, ובשל הצגת הפעולות שנדרש לבצע עבור הגורמים שלא ניתן לשלול באופן חד משמעי את תרומתם לתאונה.

מפקד חיל האוויר ציין את המקצועיות והחשיבות של צוות התחקיר בחקירה מורכבת זו, הדגיש כי מדובר בממצאי ביניים בלבד והנחה להשלים ולמצות את התחקיר במלואו.

"על אף מורכבות והקושי הרב בחקירה בעקבות מחיית המטוס אנחנו נמשיך לחקור במקצועיות ונהפוך כל אבן על מנת שנדע להגיד מה קרה ואיך קרה", אמר מפקד חיל האוויר.

המשפחות השכולות עודכנו בממצאי דו"ח הביניים השני. חיל האוויר ימשיך ללוות את המשפחות ויעדכן אותן בהמשך התפתחות החקירה.

כזכור, מתוך ממצאי דו"ח הביניים הראשון עלה כי צוות המטוס כלל את מדריך הטיסה, רב-סרן (מיל׳) איתי זיידן ז״ל, וחניך בטייסת המיון בבית הספר לטיסה, רב-טוראי ליהוא בן-בסה ז"ל. מדריך הטיסה, היה טייס קרב מבצעי במילואים בטייסת 201 וצבר למעלה מ-3,000 שעות טיסה על מטוסי קרב. בעבר פיקד על טייסת מיון, בתקופה זו ביצע כ-470 שעות טיסה על מטוס ה"סנונית". לאחר פרישתו משירות קבע, שירת כמדריך טיסה בטייסת מיון ומונה לפקד עליה כממלא מקום מפקד הטייסת. החניך היה בשלב "המכין" בקורס הטיס, כארבעה חודשים מתחילתו, בשלב הטיסות הממיינות, וזו הייתה טיסתו התשיעית (צ'ק 9) על מטוס ה"סנונית".

צילום: תקשורת חיל האוויר
Back to top button