משפטי/פלילי

54 חודשי מאסר נגזרו על יחצ"ן המסיבות עידן חוגי בגין מעשים מגונים בקטינים

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום (שלישי) על יחצ"ן המסיבות עידן חוגי 54 חודשי מאסר בפועל בגין מעשים מגונים שביצע ב- 3 קטינים בני 13-15 ו- 6 עבירות של הפרת הוראה חוקית.

בית המשפט גזר על הנאשם גם מאסר על תנאי, פיצוי של 160 אלף ש"ח ל- 4 נפגעי העבירה (ביניהם נפגע עבירה שנמחק בהסדר הטיעון) והתחייבות כספית להימנע מלעבור עבירות מין לאחר השחרור.

בנובמבר 2018, הודה והורשע הנאשם במסגרת הסדר טיעון בשלושה אישומים של עבירות מין בקטינים. כאשר לשניים מהם טרם מלאו 16 ולשלישי טרם מלאו 14.

הנאשם, שהיה יחצ"ן מסיבות מוכר, ניצל את מעמדו ופגע בשלושת הקטינים. בנובמבר 2020 ניתנה הכרעת דין משלימה בעניינו של הנאשם בעקבות הודאתו בעבירות נוספות בתיק שצורף להליך זה. במסגרת הכרעת הדין המשלימה הורשע הנאשם ב- 6 עבירות של הפרת הוראה חוקית לאחר שהפר את התנאים המגבילים שהוטלו עליו במסגרת הליך המעצר שהתנהל במקביל להליך העיקרי במסגרתו הוגש כתב האישום.

במסגרת גזר הדין קבע בית המשפט: "עבירה של מעשה מגונה באדם בלא הסכמתו, ככל עבירת מין, הינה בזויה שפלה ונבזית אשר כל עניינה הוא סיפוק יצריו הקדמוניים ביותר של האדם ללא כל התחשבות ברצונו גופו וכבודו של הקורבן. ויש להדגיש, ככל שמדובר בעבירות מין נגד קטינים, הערך המוגן מוגבר, והוא נעוץ בחובה להגן על שלמות גופם, על שלומם הגופני והנפשי ועל כבודם של הקטינים, אשר בשל גילם, פערי הכוחות המושרשים בין נפגע העבירה ובין מבצעה, תמימותם וחוסר ניסיונם, מועדים יותר ליפול כטרף קל לעברייני מין."

"מידת הפגיעה בערכים החברתיים המוגנים הינה קשה ורבה, וזאת, בין היתר, בשים לב שמדובר במספר קורבנות, כולם קטינים, אשר במועדי ביצוע העבירות, טרם מלאו לשניים מהם 16 שנה ולשלישי אף טרם מלאו 14 שנה. הנאשם בערמה ניצל לרעה את האמון שנתנו בו אותם קטינים על מנת להוציא לפועל את זממו ולספק את יצריו.

מעשיו של הנאשם גרמו לנזקים קשים לשלושת הקטינים, בתקופה כה רגישה בחייהם שבה מתעצבת אישיותם ותפיסתם לחיים.

ביחס להפרת תנאי שחרורו קבע בית המשפט: "אף ביחס לעבירות אלה מידת הפגיעה בערכים המוגנים הינה רבה ומשמעותית מצד הנאשם, והיא נלמדת הן ממספרן הר של הפרות שביצע הנאשם בתוך פרק זמן קצר של חודשים בודדים בסמוך לאחר שהוקלו תנאי שחרורו, הן מטיבן של ההפרות שאין לקטלגן כהפרות "טכניות" אלא הפרות תנאי הליבה שהוטלו עליו, תוך פגיעה גסה באמון שניתן בו על ידי בית המשפט (מספר מותבים) והן בשל כך שהנאשם ביצע עבירות אלו במקביל להשתתפותו בהליך טיפולי בשלו ניאות בית המשפט למתן דחיות בניהול המשפט על מנת לאפשר לנאשם הזדמנויות חוזרות ונשנות לשקם את אורחות חייו. הנאשם מעל באמון בית המשפט, כאשר הפר את תנאי מעצר הבית שנקבעו להם."

צילום: freepik
Back to top button