חדשות הארץ

משנה היועמ"ש: גם בסגר, תותר פעילות מפלגתית להיערכות לבחירות

המשנה היועץ המשפטי לממשלה (משפט חוקתי-ציבורי), עו״ד רז נזרי, הודיע הערב (ראשון) כי גם במהלך ימי הסגר, תתאפשר פעילות מפלגתית לצורך היערכות לבחירות הכלליות לכנסת.

נזרי הודיע כי "יציאתם מן הבית של עובדים, לרבות מתנדבים, נותני שירותים ומועמדים מטעם מפלגה לצורך הגעתם למטה המפלגה למען פעילותם במפלגה, מותרת במצב המשפטי הקיים. מובן כי האמור רלבנטי גם ביחס לעובדים, נותני שירותים ומועמדים מכל המפלגות", נאמר במכתבו שנשלח היום. זאת, כמובן, בכפוף לכללים החלים על הגבלת השהייה של עובדים במקומות עבודה, כפי שנקבעו בתקנות בעניין הגבלת פעילות במקום העבודה. "ואולם, אין בכך כדי לאפשר את פתיחתו של המקום לציבור, שכן הדבר אסור לפי תקנה 7 לתקנות הגבלת הפעילות".

נזרי הוסיף ואמר כי "עובדי המפלגה רשאים גם לצאת מבתיהם על מנת לעבוד במרחב הציבורי, למשל לחלק עלוני תעמולה וכיוצא באלה, או בכל מקום אחר שנדרש שיעבדו בו, כגון לצורך פגישה עם בוחרים בבתיהם בשל עבודתם בקשר לבחירות. פעילות כאמור כפופה מטבע הדברים להגבלות האחרות שבתקנות, למשל לעניין התקהלות במסגרת תקנות הגבלת הפעילות המגבילות את השהיה במרחב הפרטי והציבורי. מעבר לכך שהפרשנות האמורה תואמת את לשון החוק והתקנות כיום, היא גם עולה בקנה אחד עם החשיבות שיש לתת, מטבע הדברים, לחופש הביטוי הפוליטי, לזכות לבחור ולהיבחר ולשוויון ההזדמנויות בתקופת בחירות".

נזרי ציין כי בכוונת הייעוץ המשפטי לממשלה להתייחס בהמשך לסוגיות נוספות הנוגעת לפעילות מפלגתית אגב מערכת הבחירות והתקנות הנוגעות למאבק בקורונה, וזאת על מנת לתת מענה הולם לצורך לשמור על כללי הבריאות הנוגעים לעניין, תוך מתן המשקל הראוי לחשיבות חופש הביטוי הפוליטי ככלל, ובתקופת מערכת בחירות בפרט.

Back to top button