חדשות הארץ

משרד החינוך מודיע: הלימודים ימשיכו להתקיים מחר כסדרם

משרד החינוך מודיע הערב (ראשון) כי הלימודים מחר (שני) ועד להודעה חדשה יתקיימו בכפוף לתכנית הרמזור שהונהגה במערכת עד עתה, בכפוף לתכנית הרמזור – על פי רשימת היישובים: ירוקים, צהובים, כתומים ואדומים שקבעו משרד הבריאות וקבינט הקורונה.

בהתאם לתכנית זו, הלימודים בגני הילדים, בכיתות א-ד יתקיימו בכל היישובים במתכונת רגילה (לרבות בערים אדומות וכתומות). הלימודים במסגרות החינוך המיוחד, מסגרות של ילדים ונוער בסיכון ופנימיות ימשיכו אף הם לפעול כרגיל בכל היישובים (לרבות בערים אדומות וכתומות). מסגרות הצהרונים תמשכנה לפעול במתכונת רגילה. כיתות ה-י"ב ימשיכו לפעול רק ביישובים ירוקים וצהובים. ביישובים אדומים וכתומים הלימודים יתקיימו מרחוק. במקומות בהם יתקיימו לימודים בכיתות י"א – י"ב, יתאפשר מעבר תלמידים בין 2 קבוצות לכל היותר. מעבר של המורים יהיה בין 4 קבוצות. הפעילות בשטח פתוח תמשיך להתקיים בקבוצות של עד 20 תלמידים ואיש צוות חינוך. לא יתקיימו פעילויות חוץ וטיולים בכל המערכת .

Back to top button