צבא וביטחון

מבצע חיסוני הקורונה בצה"ל ייצא מחר לדרך: "25,000 יחוסנו בשלב זה"

מבצע חיסוני הקורונה בצה"ל ייצא מחר (שני) לדרך עם פתיחת שישה מרכזי חיסון בפריסה ארצית: מרפ״א צפון, מרפ״א מרכז, מרפ״א דרום, פלמחים (חיל האוויר), בצת (זרוע הים) וגלילות. 

"המבצע ייפתח באופן מצומצם ויתפתח עם הזמן", אומר דובר צה"ל, תא"ל הדי זילברמן. "עד סוף השבוע הראשון, כך על פי התכנון, יחוסנו 6,000 משרתים, לפי התעדוף המטכ"לי שנקבע". 

"מתחמי החיסון אושרו לשימוש בהתאם לתו תקן שהגדרנו, הכולל את מספר החובשים שיעסקו בחיסון ובמעטפת הרפואית הכללית, נוהלי אחסון וקירור החיסונים ומספר עמדות הקליטה למטופלים", מוסיף דובר צה"ל. 

"בעתיד הקרוב", ממשיך תא"ל זילברמן, "אנחנו ערוכים להרחיב את היקף המתחמים ולעמוד על 17 מתחמים פעילים". יחידות גדולות, בהגדרתן מעל ל-1,000 משרתים – יתחסנו במרוכז ביחידה, בתהליך שיארך בכל יחידה מספר ימים. ביחידות בהן לא יוקמו מתחמים, ישונעו המתחסנים למתחם ייעודי באמצעות מערך היסעים מיוחד. 

"החיסון ביחידות ייעשה באופן הדרגתי, במקביל לחיסון במתחמים, ואנו צופים כי נשלים את משימת החיסון לכלל מפקדי וחיילי צה"ל בתוך מספר חודשים", כך מציין דובר צה"ל.

החיסון מגיע במגשים של 975 מנות, אותם לא ניתן לפרק. כל בקבוקון מכיל 6-5 מנות שצריך להשתמש בהן עד שש שעות מפתיחתו. כדי למנוע פחת של חיסונים, בכל יום יתוכננו 120% מתחסנים – כך שהמתחסן ימתין לחיסון ולא להיפך. בשלב זה לצה"ל יש 50,000 מנות חיסון, כלומר – 25,000 משרתים יחוסנו בשלב זה.

"הוא יבוצע בידי סגלי רפואה ובפיקוח אחיות מוסמכות, כדי להבטיח טיפול מקצועי ככל הניתן במעמד ההתחסנות. כמובן שהוא יבוצע אך ורק לאחר תשאול והחלטה של הסגל הרפואי שאכן ניתן לתת את מנת החיסון למשרת ושהוא כשיר לכך בריאותית", מסביר דובר צה"ל.
לאחר החיסון, כל מחוסן ישהה בהשגחה למשך חמש עשרה דקות וישוחרר אם יחוש בטוב. כעבור 30-21 ימים, יידרש המשרת להגיע לביצוע מנת החיסון השנייה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ולאחר שבוע מאותו יום – יוגדר כמחוסן נגד הנגיף. 

"החלוקה תאפשר את שמירת כשירותנו והרציפות התפקודית, ואת הבטחת בריאות החיילים. השבוע תינתן קדימות לשני סוגי אוכלוסיות – הראשונים – סגלי הרפואה הצבאיים הנמצאים בחזית המאבק בנגיף, ולאחריהם – משרתים המשתייכים לאוכלוסיות בסיכון (יתר לחץ דם, סוכרת, מחלת כליות וכו') – בסדר גודל של 6,000 משרתים", אומר דובר צה"ל.

שתי אוכלוסיות נוספות שיחוסנו כבר השבוע, הן מפקדים בכירים – ביניהם פורום מטכ"ל מפקדי זרועות ופיקודים, שרוצים לשמש דוגמה אישית, וכן יחידות עם צוותים ספציפיים להם יש משימות מבצעיות, שחשוב להבטיח את כשירות החיילים לביצוען. 
אגף כוח האדם יזמן את המשרתים בקבוצות הסיכון שהוגדרו כמתחסני הפעימה הראשונה. הוא יבצע זאת באמצעות מוקד טלפוני ייעודי, שהוקם לטובת המבצע, וישמש לזימון תורים, לבירור ולהפניית שאלות כלליות.

לאחר קיום הערכת מצב, יוחלט כיצד להתקדם, כאשר האוכלוסיות הבאות הן קצינים ונגדים מעל גיל 40 ויחידות חיוניות לקצה המבצעי. רק בסוף יחוסנו בסיסי ההכשרה ויתר יחידות צה״ל – כל זאת, על פי כמות החיסונים שתגענה.

"התעדוף, שאושר על ידי הרמטכ״ל, נועד להבטיח שגרה פנים צבאית תקינה ולמנוע פגיעה בכשירותם של מערכים חיוניים לתפקודו של צה"ל. אנחנו מאמינים כי בתוך מספר שבועות לא רב נוכל לעבור לחיסון כלל המשרתים, סביר כפי שזה נראה כרגע שזה יהיה בדומה לנעשה בחברה הישראלית", אומר תא"ל זילברמן.

לטובת המבצע הקימו באט״ל מנהלת חיסונים צה״לית שתקשר בין כל מוקדי החיסון ותדאג לתפעול המתחמים ולאספקת המלאי ולפתרון בעיות. בנוסף המנהלת תשקף למפקדי הצבא תמונת מצב מעודכנת. סגן הרמטכ״ל שמוביל את כל נושא הקורונה בצה"ל יעקוב באופן שוטף אחר ההתקדמות בהתאם ליעד. על מבצע החיסונים יפקד אישית ראש אט״ל, אלוף איציק תורג׳מן.  

כדי לעודד את המשרתים להתחסן, יתקיים קמפיין הסברה נרחב בכלל הבסיסים תחת הכותרת ״אני בטוח מתחסן״. מטרתו היא להבהיר למשרתים כי החיסון מציל חיים ובטוח לשימוש. המידע יועבר למשרתים באמצעות המפקדים ובפלטפורמות הדיגיטל של צה״ל, ויכלול מידע רלוונטי, תשובות לשאלות וסרטוני הדרכה.

"כמו כן", מוסיף דובר צה"ל, "נעודד את המשרתים להתחסן באמצעות דוגמה אישית על ידי סרטונים של מפקדים שיתחסנו ויסבירו לפקודיהם את החשיבות שבהתחסנות. גם על ידי פורום מטכ"ל שיתחסן מחר, אבל גם על ידי מפקדים בכירים בכל צה"ל שיתחסנו בהמשך – מג"דים, מח"טים, מפקדי בסיסים".

בנוסף, יעמוד לרשות המשרתים מוקד ״מקול הלב״, המוקד הטלפוני של חיל הרפואה, שתוגבר ויהיה זמין לשאלות ולפניות רפואיות בנוגע לקבלת החיסון ולהשפעותיו. כמו כן, המשרתים יוכלו לברר ולשאול על החיסון במרפאות היחידה. 

אילוסטרציה. צילום: freepik
Back to top button